Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Ön, mint a tájékoztatóban foglalt adatkezelési művelet érintettje, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást kapjon az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban. Abban az esetben, ha a személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése merülne fel, vagy az Önt megillető információs önrendelkezési jogokat gyakorolni kívánja, úgy a lent megadott címhez fordulhat.

Az adatkezelő személye, adatvédelmi tisztségviselő és elérhetőségek

A személyes adatok kezelője a JOGÁSZOKNAK Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 02-09-067243; székhelye: 7623 Pécs, Rét u. 35.) (az „Adatkezelő“). Az Adatkezelő elérhetőségei: levelezési címe: 7623 Pécs, Rét u. 35.; e-mail címe: info@jogiforum.hu.
Ön bármely kérdésével, illetve az információs önrendelkezési jogai gyakorlásával kapcsolatban az Adatkezelőhöz fordulhat a fenti elérhetőségeken.

Az adatkezelési tevékenységek

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Adatkezelési cél megnevezése: JOGIFORUM_001_Hírlevél_küldése_e-mailen
Adatkezelési cél leírása: Az Adatkezelő a jogiforum.hu oldalon megjelenő hírekből, állásajánlatokról, fórum bejegyzésekből, az ügyvédek részére küldött megkeresésekből, és harmadik személyek üzleti ajánlataiból összeállított hírlevelet küldd a feliratkozott személy által megadott e-mai címre. A jogiforum.hu esetenként, az oldal működésével kapcsolatos releváns technikai tudnivalókról (a regisztrált fiók karbantartásával kapcsolatos értesítés, felhasználási feltételek változása, stb.) is jogosult érdesítést küldeni a megadott e-mail címre.

Tiltakozás joga
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a GDPR 21. cikk (2) bek. alapján az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

e-mail cím

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) a.) pontja
– az érintett hozzájárulása

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: A feliratkozás nélkül az érintett nem kap hírlevelet, illetve technikai értesítését.
Adatkezelés ideje Az e-mail címet az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az érintett a hozzájárulását az „hírlevél” menüpontban vagy a hírlevélben az erre szolgáló linkre kattintva tudja visszavonni. Az e-mail cím hozzájárulás visszavonásakor automatikusan törlésre kerül. Regisztrált felhasználók esetén az e-mail cím törlése helyett a leiratkozás ténye kerül rögzítésre.
Érintettek A hírlevélre feliratkozó személyek
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettektől felvett a feliratkozás során
Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem) Nem
Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem) Nem
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedés leírása Az e-mail címeket tartalmazó adatbázis csak a Jogi Fórum adminisztrációs rendszeréből érhető el. A hírlevél címzése csak az adott feliratkozott személy e-mail címét tartalmazza.
A személyes adatokhoz hozzáférő személyek A Jogi Fórum adminisztratív munkatársai.
Az érintetteket megillető információs önrendelkezési jogok
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a lenti 3. pont tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)
Hozzájárulás visszavonása

I

Hozzáférés

I

Helyesbítés

I

Törlés

F

Adatkezelés korlátozása

F

Adathordozhatóság

I

Tiltakozás

I

Panasz (Adatkezelőnél)

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Adatkezelési cél megnevezése: JOGIFORUM_002_jogiforum.hu_felhasználói_fiók_létrehozása
Adatkezelési cél leírása: A jogiforum.hu oldalon az álláshirdetés feladása, a publikáció beküldése és a fórum használata felhasználói fiók létrehozását követően lehetséges. Az Adatkezelő a személyes adatokat a regisztrációhoz és a felhasználói fiók fenntartása érdekében kezeli.
Kezelt személyes adatok kategóriái:

e-mail cím, választott jelszó, becenév

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) b.) pontja
– szerződés megkötése érdekében

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: A regisztráció nélkül az érintett a jogiforum.hu álláshirdetés feladása, a publikáció beküldése és a fórum használata funkciókat nem tudja használni.
Adatkezelés ideje A személyes adatokat az Adatkezelő a felhasználói fiók törléséig kezeli. Az érintett a felhasználói fiókját a „beállítások” menüpont „regisztráció törlése” pontja alatt tudja törölni. A személyes adatok a fiók törlését követően azonnal törlésre kerülnek.
Érintettek Regisztráló személyek
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettektől felvett a regisztráció során
Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem) Nem, a személyes adat megadása önkéntes.
Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem) Nem
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedés leírása Az e-mail címeket tartalmazó adatbázis csak a Jogi Fórum adminisztrációs rendszeréből érhető el. A jelszavak egyirányú titkosítással  kerülnek tárolásra.
A személyes adatokhoz hozzáférő személyek A Jogi Fórum adminisztratív munkatársai.
Az érintetteket megillető információs önrendelkezési jogok
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a lenti 3. pont tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)
Hozzájárulás visszavonása

N

Hozzáférés

I

Helyesbítés

I

Törlés

F

Adatkezelés korlátozása

F

Adathordozhatóság

I

Tiltakozás

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Adatkezelési cél megnevezése: JOGIFORUM_003_jogiforum.hu
_online_ügyvédi_szaknévsor_regisztráció
Adatkezelési cél leírása: A jogiforum.hu oldalon az Online Ügyvédi Szaknévsorba való felvétel érdekében, a regisztráció során megadott személyes adatok kezelése. A regisztráltak a jogiforum.hu oldal szakévsor nyilvános keresőjében személyes adat kategóriánkén kereshetőek, és korlátozás nélkül megjelennek bármely látogató részére.
Kezelt személyes adatok kategóriái:

Név, iroda neve, irányítószáma, városa, megye, cím, telefonszám, fax szám, mobilszám, e-mail, honlap elérhetősége, szakképesítés, szakterület, nyelvtudás, a regisztráló által megadott egyéb megjegyzések.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) b.) pontja
– szerződés megkötése érdekében

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: A regisztráció nélkül az érintett az Online Ügyvédi Szaknévsorba nem tud regisztrálni.
Adatkezelés ideje A személyes adatokat az Adatkezelő az Online Ügyvédi Szaknévsorba fiók törléséig, vagy az előfizetett időszak megszűnéséig kezeli. Az érintett az Online Ügyvédi Szaknévsor fiókját e-mailes megkeresés útján tudja töröltetni. A személyes adatok a fiók törlését, vagy az előfizetési időszak megszűnését követő 8 napon belül kerülnek törlésre.
Érintettek Az Online Ügyvédi Szaknévsorba regisztráló személyek.
Személyes adatok forrása Közvetlenül az érintettektől felvett a regisztráció során.
Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem) Nem
Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem) Nem
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedés leírása Az e-mail cím nem kerül megjelenítésre az oldalon, csak az ügyvéd adatlapján található üzenetküldőn keresztül lehet e-mailt küldeni.
A személyes adatokhoz hozzáférő személyek A kifejezetten az Ügyvédi Szaknévsor regisztráció során megadott személyes adatok a jogiforum.hu oldalon nyilvánosan közzétételre kerülnek, ahhoz bármely látogató hozzáfér. A kapcsolódó felhasználói fiók személyes adataihoz csak a Jogi Fórum adminisztratív munkatársai férnek hozzá.
Az érintetteket megillető információs önrendelkezési jogok
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a lenti 3. pont tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)
Hozzájárulás visszavonása

N

Hozzáférés

I

Helyesbítés

I

Törlés

F

Adatkezelés korlátozása

F

Adathordozhatóság

I

Tiltakozás

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Adatkezelési cél megnevezése: JOGIFORUM_004_forum_működtetése
Adatkezelési cél leírása: A jogiforum.hu oldal fórumot tart fent, ahol a felhasználók témákat nyithatnak meg, és ahhoz szabadon megfogalmazott bejegyzéseket tehetnek közzé. A jogiforum.hu oldal a fórum működtetése érdekében a felhasználó által szabadon megfogalmazott bejegyzés szövegét, valamint a hozzászólás sorrendjének azonosíthatósága érdekében a közzétevő becenevét és a bejegyzés dátumát és idejét közzéteszi. A kapcsolatfelvétel lehetővé tétele céljából az érintett külön engedélyezheti, hogy az e-mail címe is megjelenjen.
Kezelt személyes adatok kategóriái:

A regisztráció során megadott becenév, hozzászólás tartalma, hozzászólás dátuma és ideje, e-mail cím (annak engedélyezése esetén)

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) b.) pontja
– szerződés megkötése érdekében

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Az érintett a jogiforum.hu oldal fórumát nem tudja használni.
Adatkezelés ideje A személyes adatokat az Adatkezelő a következő időpontokban távolítja el a jogiforum.hu oldal nyilvános felületéről: (i) a bejegyzés érintett általi törlési kérelmére; (ii) a fórum szabályainak a megsértése esetén a bejegyzés Adatkezelő által történő eltávolításakor. Az adatkezelő a személyes adatokat a rendszeréből, ezen időpontokat követőn 8 (nyolc) napon belül törli visszavonhatatlanul. Ha a személyes adat további kezelése a GDPR-ban foglalt bármely ok miatt, különösen a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása (GDPR 17. cikk (3) bek. a.) pontja), illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez fűződő ok miatt szükséges (GDPR 17. cikk (3) bek. e.) pontja), úgy az érintett törlési kérelme ellenére az Adatkezelő a személyes adatot tovább kezelheti.
Érintettek A jogiforum.hu oldalon bejegyzést közzétevő felhasználók
Személyes adatok forrása A személyes adatokat közvetlenül az érintettek adják meg
Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem) Nem, a személyes adat megadása önkéntes.
Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem) Nem
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedés leírása Az e-mail címük hozzászólások melletti megjelenítéséről a felhasználók maguk dönthetnek a „beállítások” menüpont „Fórum aláírás és email kijelzés” pontja alatt.
A személyes adatokhoz hozzáférő személyek A személyes adatok a jogiforum.hu forumában nyilvánosan közzétételre kerülnek, ahhoz bármely látogató hozzáfér.
Az érintetteket megillető információs önrendelkezési jogok
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a lenti 3. pont tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)
Hozzájárulás visszavonása

N

Hozzáférés

I

Helyesbítés

I

Törlés

F

Adatkezelés korlátozása

F

Adathordozhatóság

I

Tiltakozás

N

Panasz (Adatkezelőnél)

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Adatkezelési cél megnevezése: JOGIFORUM_005_álláshirdetés_feladása
Adatkezelési cél leírása: A jogiforum.hu oldalon álláshirdetések feladására van lehetőség. Az álláshirdetés részeként a pályázóval való kapcsolattartás céljából, a hirdető kapcsolattartójának a neve, címe, telefonszáma, és e-mail címe a hirdetésben közzétételre kerül. Az e-mail címen kívül, a személyes adatok megadása opcionális, a hirdetést feladó hozzájárulásához kötött.
Kezelt személyes adatok kategóriái:

A hirdető kapcsolattartójának a neve, címe, telefonszáma, és e-mail címe

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) b.) pontja
– szerződés megkötése érdekében
(ha az érintett a saját adatait adja meg)

GDPR 6. cikk (1) f.) pontja
– az Adatkezelő jogos érdeke
(ha az érintett adatait harmadik személy adja meg)

Tiltakozás joga
A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett a GDPR 21. cikk (1) bek. alapján jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Jogos érdek ismertetése A szolgáltatás megrendelése térítés ellenében történik, ezért szükség van a megrendelő részéről egy adminisztratív kapcsolattartó e-mail címére, amely eltérhet a pályázati e-mail címtől, és az oldalon nem kerül közlésre.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Az e-mail cím megadása nélkül az érintett az álláshirdetés funkciót nem tudja használni. A többi személyes adat megadása esetén a potenciális jelentkezők csak e-mailen tudnak a hirdetővel kapcsolatba lépni.
Adatkezelés ideje A személyes adatokat az Adatkezelő az álláshirdetés lejártától, illetve visszavonásától számított 8 (nyolc) napon belül törli visszavonhatatlanul.
Érintettek A kapcsolattartóként megadott személyek.
Személyes adatok forrása A személyes adatokat a hirdetés feladója adja meg, aki lehet az érintett vagy más személy.
Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem) Az e-mail cím megadása kötelező, a többi személyes adat megadás önkéntes.
Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem) Nem
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatbiztonsági intézkedés leírása Amennyiben felhasználói fiókkal rendelkező személy adja fel a hirdetést, a felhasználói fiókkal való kapcsolat csak a Jogi Fórum adminisztratív munkatársai számára látható.
A személyes adatokhoz hozzáférő személyek A személyes adatok a jogiforum.hu forumában nyilvánosan közzétételre kerülnek, ahhoz bármely látogató hozzáfér.
Az érintetteket megillető információs önrendelkezési jogok
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a lenti 3. pont tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)
Hozzájárulás visszavonása

N

N

Hozzáférés

I

I

Helyesbítés

I

I

Törlés

F

F

Adatkezelés korlátozása

F

F

Adathordozhatóság

I

N

Tiltakozás

N

I

Panasz (Adatkezelőnél)

I

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

I

Egyéb jellemzők
Az adatkezelési művelettel kapcsolatos további tudnivalók: Ha az álláshirdetés feladója nem az a személy, aki az adatkezelés érintettje (kapcsolattartó személy), úgy a feladó szavatolja, hogy jogosult a kapcsolattartó személyes adatainak a megadására és közzétételére.
AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Adatkezelési cél megnevezése: JOGIFORUM_006_Rendezvény_bejelentése
Adatkezelési cél leírása: A jogiforum.hu oldalon lehetőség van rendezvények meghirdetésére. Ennek keretében a hirdető a rendezvénnyel kapcsolatos általános információk mellett az előadók nevét, az előadók bemutatását, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos egyéb személyes adatokat is megadhat.
Kezelt személyes adatok kategóriái:

Előadók neve, az előadók bemutatása, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos egyéb megadott személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) b.) pontja
– szerződés megkötése érdekében
(ha az érintett a saját adatait adja meg)

GDPR 6. cikk (1) f.) pontja
– az Adatkezelő jogos érdeke
(ha az érintett adatait harmadik személy adja meg)

Tiltakozás joga
A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett a GDPR 21. cikk (1) bek. alapján jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogos érdek ismertetése Az Adatkezelő jogos érdeke abban áll, hogy a rendezvényt valamennyi releváns információval (köztük a személyes adatokkal) kerüljön az oldalon meghirdetésre, annak érdekében, hogy azon az érdeklődők részt tudjanak venni. Az oldalon csak szakmai és a rendezvényhez szorosan kapcsolódó személyes adatok kerülnek közzétételre, a szükséges terjedelemben.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: A személyes adatok megadása opcionális, a rendezvény ezek nélkül is publikálható.
Adatkezelés ideje A személyes adatokat az Adatkezelő a hirdetés lejártától, illetve visszavonásától számított 8 (nyolc) napon belül törli visszavonhatatlanul
Érintettek A rendezvény hirdetésében említett oktatók és egyéb személyek.
Személyes adatok forrása A személyes adatokat a hirdetés feladója adja meg, aki lehet az érintett vagy más személy.
Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem) Nem
Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem) Nem
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A személyes adatokhoz hozzáférő személyek A személyes adatok a http://konferencia.jogiforum.hu/ oldalon nyilvánosan közzétételre kerülnek, ahhoz bármely látogató hozzáfér.
Az érintetteket megillető információs önrendelkezési jogok
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a lenti 3. pont tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)
Hozzájárulás visszavonása

N

N

Hozzáférés

I

I

Helyesbítés

I

I

Törlés

F

F

Adatkezelés korlátozása

F

F

Adathordozhatóság

I

N

Tiltakozás

N

I

Panasz (Adatkezelőnél)

I

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

I

Egyéb jellemzők
Az adatkezelési művelettel kapcsolatos további tudnivalók: Ha a rendezvény hirdetésének a feladója nem az a személy, aki az adatkezelés érintettje (oktató vagy egyéb személy), úgy a feladó szavatolja, hogy jogosult a kapcsolattartó személyes adatainak a megadására és közzétételére.
AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Adatkezelési cél megnevezése: JOGIFORUM_007_JOGIFORUM.HU_oldal_sütik
Adatkezelési cél leírása:

Felhasználói műveletek
(Optimalizálja a jogiforum.hu oldalt a bejelentkezett felhasználók részére.)

Google Analytics
(Az oldallátogatásokkal kapcsolatos személyes adatok gyűjtése és erről statisztikák készítése a jogiforum.hu oldal részére)

Adaptive Media
(Az oldallátogatók reklámmegtekintési műveleteiről személyes adatok gyűjtése és ezekről statisztika készítése az Adaptive Media részére.)

Kezelt személyes adatok kategóriái: Felhasználó név, e-mail cím

Az oldalátogatással kapcsolatos személyes adatok, amelyekről részletes tájékoztatás itt található]

Böngésző típusa és annak beállításai; az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa; cookie információk (pl. eszközök és böngészők megkülönböztetésére, leiratkozásra ); az IP cím amelyről a látogató felkereste az adott weboldalt; egyes eszközökön a böngészési előzmények és az egyes oldalakon eltöltött idő alapján a látogatók szegmensbe sorolása, amely alapján relevánsabb hirdetéseket lehet biztosítani számára; az eszköz földrajzi helyére vonatkozó adatok, amennyiben azt a Felhasználó eszközbeállításai során engedélyezte. Bővebb tájékoztatást ezekrőlitt található.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) b.) pontja
– szerződés megkötése érdekében
(ha az érintett a saját adatait adja meg)

GDPR 6. cikk (1) a.) pontja
– az érintett hozzájárulása

Tiltakozás joga
(közvetlen üzletszerzés érdekében folytatott
adatkezelés ellen)
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a GDPR 21. cikk (2) bek. alapján az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Az oldal egyes funkciói nem használhatóak. Opcionális
Adatkezelés ideje Belépéstől számított 2 hét. A Google Analytics adattárolására vonatkozóan a fent hivatkozott tájékoztató rendelkezései az irányadóak. Az Adaptive Media adattárolására vonatkozóan a fent hivatkozott tájékoztató rendelkezései az irányadóak.
Érintettek A jogiforum.hu oldal látogatói
Személyes adatok forrása A cookie-k által rögzített személyes adatok.
Az érintett köteles a személyes adatokat megadni? (Igen/ Nem) Nem
Az adatkezelési tevékenység keretében történik profilalkotás? (Igen/ Nem) Nem
Az érintetteket megillető információs önrendelkezési jogok
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a lenti 3. pont tartalmazza. Rövidítések I= igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint)
Hozzájárulás visszavonása

N

I

Hozzáférés

I

I

Helyesbítés

I

I

Törlés

F

F

Adatkezelés korlátozása

F

F

Adathordozhatóság

I

I

Tiltakozás

N

I

Panasz (Adatkezelőnél)

I

Panasz (felügyeleti hatóságnál)

I

I

Keresetindítás (bíróság előtt)

I

I

Információs önrendelkezési jogok és jogorvoslati lehetőségek

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely észrevétel, kérdés, és panasz esetén bátorítjuk arra, hogy közvetlenül Adatkezelőhöz forduljon, aki a kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelme beérkezéstől számított egy hónapon belül érdemi választ ad. Ha a kérelme összetettsége, vagy számuk ezt indokolja, úgy a válaszadási határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről Önt az eredeti határidőn belül az Adatkezelő értesíti.
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt különböző jogok illetik meg (információs önrendelkezési jogok), amelyet alapvetően az adatkezelés jogalapja határoz meg. A tájékoztatóban jelzésre kerül, hogy az adott adatkezelési jogalappal összefüggésben Önt milyen jogok illethetik meg. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egy jog gyakorlásával kapcsolatban a GDPR további feltételeket állapíthat meg, amely adott esetben a jog gyakorlását kizárhatja. Kérjük ezért, hogy az információs önrendelkezési jogai gyakorlása előtt figyelmesen tanulmányozza a jelen tájékoztatót, valamint a jog részletes tartalmával kapcsolatban a GDPR rendelkezéseit.

Hozzájárulás visszavonása (GDPR 7. cikk (3) bek.)

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Hozzáférés (GDPR 15. cikk)

Az Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a  GDPR 15. cikkben meghatározott egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítés (GDPR 16. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törlés (GDPR 17. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 17. cikkben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Adatkezelés korlátozása (GDPR 18. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 18. cikkben foglalt indok teljesül.

Tiltakozás (GDPR 21. cikk)

Jogos érdekünkön alapuló adatkezelések esetén: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Közvetlen üzletszerzés érdekében folytatott adatkezelések: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeljük tovább.
A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén Ön az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

Közvetlenül az Adatkezelőhöz, vagy az Adatvédelmi Tisztségviselőhöz fordulhat

Az 1. pontban írt elérhetőségeken.

Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu)

Keresetet nyújthat be az Adatkezelő ellen.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait jogellenesen kezeli. A pert – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu .

 

A hirdetések kiszolgálását az Adaptive Media (Sales Contact Szolgáltató Kft.) biztosítja, amelynek szolgáltatásairól és adatkezeléséről az alábbi oldalon található további információ:

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató kiegészítés