Címke: kormányzat

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága – Októbertől új kormányzati szerv felügyeli a közhatalmi tevékenységeket

A Kormány új hatóság felállításról döntött egyes szabályozott tevékenységek kapcsán: a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága fogja ezentúl felügyelni a többek között a koncessziós jogokat, dohánykereskedelmet és a végrehajtási tevékenységet. A Hatóság működését várhatóan október elsejétől kezdi meg. – Az alábbiakban Bokor Júlia, a DLA Piper Hungary jogásza foglalja össze az új szervvel kapcsolatos tudnivalókat.

Sért-e uniós jogot, ha a miniszterelnök dönt a bírák kinevezéséről? – Az Európai Bíróság ítéletet hozott

Nem ellentétesek az uniós joggal valamely tagállam olyan nemzeti rendelkezései, amelyek a bírák kinevezését illetően a miniszterelnököt döntési jogkörrel ruházzák fel, miközben előírják egy olyan független szerv részvételét, amelynek feladata a bírói álláshelyre pályázók értékelése és vélemény adása – szögezi le ítéletében az Európai Unió bírósága.

Sérti-e a kormányzati szolgálati jogviszony a tisztviselők alapjogait? – Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A törvényhozó hatalomnak lehetősége van az egyes jogállási törvények átfogó felülvizsgálatára és újraszabályozására, az újonnan kialakított szabály alkotmányosságának megítélése során soha nem annak lesz döntő jelentősége, hogy a korábbi vonatkozó szabályozáshoz képest az új törvényi rendelkezések milyen irányú változást eredményeztek – szögezi le az Alkotmánybíróság II/817/2019. számú, normakontroll-indítványt elutasító határozatában.

Mikor sérti az Alaptörvényt egy közjogi szervezetszabályozó eszköz? – Az Ab egy Korm. határozat több pontját is megsemmisítette

Egy Korm. határozat rendelkezésének valamely jogszabályi rendelkezésbe ütközése akkor valósít meg alaptörvény-ellenességet, ha ez a jogrendszer koherens struktúráját súlyosan sérti – szögezi le az Alkotmánybíróság II/1187/2016. számú, közjogi szervezetszabályozó eszköz rendelkezését megsemmisítő határozatában.