Címke: közlekedés

A jövőben akkor is fizet a biztosító a balesetek áldozatainak, ha csődbe ment – Új uniós szabályok a gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozóan!

A gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó új uniós szabályok garantálják, hogy az utazók egyenlő elbírálásban részesüljenek Európa-szerte. A 689 szavazattal, három ellenszavazat és négy tartózkodás mellett elfogadott uiós jogszabály célja, hogy a jelenlegi irányelv kiskapuit bezárja és fejlessze azt.

A szakértői bizonyítás és ennek tükrében a pszichológus szakértő alkalmazási lehetősége közlekedési bünetőügyekben – A bírói kirendelő határozatok sajátosságai

A tanulmány általánosan ismerteti a szakértői bizonyítás szerepét és jelentőségét a büntetőügyekben, kiemelten vizsgálva a magánszakértői vélemény szerepé, részletesen elemezve a pszichológus szakértői vélemények a közlekedési büntetőügyekben, vizsgálva azt a szakértői kirendelés, a feltett kérdések és a vizsgálati módszerek tükrében, konkrét feldolgozott ügyeken keresztül. Az írás bemutatja, hogy a közlekedési büntető ügyek gyakorlatában hogyan érvényesül a pszichológus szakértő részvétele, a szakértői bizonyítás milyen alapokon történik, milyen jellegzetessége van az ilyen ügyekben a kirendeléseknek, milyen megállapítások tehetők a kirendelés és a szakvélemény egyes elemeiről.  Vizsgálja azokat a kérdéseket, melyek megválaszolása érdemben segíti a büntetőügyekben eljáró bíróságokat a közlekedési büntetőügyekben megalapozott döntés...

A Volànbusz càfolja a szabàlytalansàgot

Az eddigi szolgáltató, a Volánbusz visszautasítja a szombathelyi önkormányzat döntését, amely érvénytelennek nyilvánította az állami tulajdonú társaság pályázatát szabálytalanságra hivatkozva a város helyi közlekedési szolgáltatására kiírt tenderén; a cég minden rendelkezésre álló jogi eszközt felhasznál, hogy érvényt szerezzen álláspontjának.

Az elsőbbségi jog megszegésével okozott közúti balesetekért való büntetőjogi felelősség

A jelen szakdolgozati tanulmány az elsőbbségi jog megszegésével okozott közúti balesetekért való büntetőjogi felelősséget az átfogó megértés érdekében egy kívülről befelé haladó rendszerszemléletben közelíti meg. Így a közlekedési büntetőjog történeti előzményeinek bemutatását és a jelenleg hatályos közlekedési bűncselekmények hazai felépítésének, valamint a közúti baleset okozása bűncselekmény ismertetését követően azon elméleti és gyakorlati tudnivalókra tér ki részletesen, amelyek az elsőbbségi jog megszegésével okozott közúti balesetekért való büntetőjogi felelősség megállapítása körében szükségesek. A Szerző bíróság titkár. Letöltés