Címke: alkotmányjog

Közjogi megoldások szuverenitásvédelemre és illegális külső kormányzati befolyásolásokkal szembeni fellépésre – komparatív elemzés

A szuverenitás fogalmi konstrukciója a harmincéves háborút lezáró 1648-as vesztfáliai békéig vezethető vissza, és tulajdonképpen a belső hierarchiát és a külső autonómiát foglalja magába. A 17. század óta a szuverenitás két kiemelkedő felfogása közül az egyik államközpontúként határozható meg, amely a szuverén, mint hatalom meghatározott szintjeit a törvényhozáson (azaz a parlamenten) és a végrehajtáson (a kormányzaton) magán értelmezi. Ezzel szemben a posztszuverenista felfogás többszintű megközelítést alkalmaz, és azzal érvel, hogy a fogalom használata már nem időszerű, a modern globalizáció és a nemzetközi, illetve szupranacionális integrációk korszakának kihívásaiban már nehezen alkalmazható. Az állami szuverenitást időnként a függetlenség szinonimájaként is szokták használni,...

A végrehajtás alkotmányos alapjai, elméleti és gyakorlati tapasztalatok a környezetvédelmi jogalkalmazás területéről

Jelen tanulmányt a szerző a Pécsi Tudományegyetem által szervezett végrehajtási jogi szakjogász képzés keretében oktatott, “A végrehajtás alkotmányos alapjai” című kurzus keretében készítette el, mint vizsgadolgozatot. A dolgozat alapját a szerző hatósági jogalkalmazási munkája során megszerzett gyakorlati tapasztalatok adják, melyeket alkotmányjogi aspektusok keretében is vizsgált. A tanulmány részben elméleti kérdéseket, problémákat vet fel, melyekkel a gyakorlatban is szembesülhetnek azok a kollégák, akik a hatósági területen dolgoznak. A Szerző  jogtanácsos. Letöltés