Címke: igazságszolgáltatás

A gyermekbarát igazságszolgáltatás modellje nemzetközi dokumentumai hatása a gyermeki alapjogok érvényesülésére a hazai büntetőjogi szabályozásban

A tanulmány áttekinti a gyermekbarát igazságszolgáltatás modellje legfontosabb nemzetközi dokumentumait, az ENSZ, az Európa Tanács jogforrásait, Európai Uniós jogforrásokat, egyéb nemzetközi irányelveket és bemutatja, hogyan hatottak azok a jelenlegi magyar büntetőeljárási törvényre. A Szerző bírósági titkár.    Letöltés

A szakvélemény hatása a jogi döntéshozatalra

Jelen tanulmány keretei között végzett kutatás célja annak vizsgálata, hogy mekkora a súlya a szakvéleménynek a jogi döntéshozatalban, illetve, hogy a szakvéleményben megválaszolt kérdések érdemben segítik-e a büntetőügyekben eljáró bíróságokat a büntetőjogi felelősség megállapítása és a megfelelő büntetés kiszabása körében. A tanulmány bemutatja a szakértőkkel kapcsolatos szabályozás fejlődésének hazai mérföldköveit, majd kitérek az igazságügyi szakértői tevékenység hatályos szabályozására. A Szerző kutatása során vizsgálta, hogy hol helyezkedik el a szakértői bizonyítás a büntetőeljárásban, továbbá, milyen jelentőség jut a szakvéleménynek a bizonyítékok között, valamint hogy leggyakrabban milyen bűncselekmények esetén, és milyen kérdések megválaszolásában veszik igénybe szakértők „különleges szakértelmét” a bírók. A tanulmány...