Címke: ügyészség

Ügyészi életpálya – Beszélgetés Fazekas Gézával, a ügyészség kommunikációs főosztályának vezető ügyészével

Ügyészi életpálya

"Aki aktív csapatjátékos, annak az ügyészi munka lesz a megfelelő választás" - mondja Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség Kommunikációs és Sajtófőosztályának vezető ügyésze. Ügyészi pályaútról, képzésekről és előmeneteli rendszerről, valamint az ügyészségi kommunikáció fejlődéséről és eredményeiről beszélgettünk. 

Az ügyészség szervezeti kiépítése Magyarországon a dualizmus korában

A királyi ügyészségről szóló 1871. évi XXXIII. törvénycikk a hazai ügyészségi szabályozás kezdőpontjának tekinthető. Ekkor létrejött egy olyan igazságügyi szervezet, amely Európa és a világ hasonló szervezeteinek élvonalába tartozott, és a törvényesség és igazságosság egyik fő letéteményesévé vált Magyarországon. Az 1871-es ügyészségi törvényjavaslat általános indokolása kifejtette az új szervezet felállításának szükségességét és jogállásának jellemzőit. E szerint Magyarországon „… oly közegnek felállitása, mely a közvádat képviselje, mulhatlanul szükséges” és „a bünvádi perben müködő közegek közt a teendők akként osztassanak fel: hogy a biró, közvádló és védő külön természetü teendői elválasztassanak és egymástól független közegekre bizassanak.” A tanulmány az ügyészségi szervezet létrejöttét...

Amit a lehallgatásról tudni érdemes! –  A Legfőbb Ügyészség edukációs kisfilmje

Amit a lehallgatásról tudni érdemes!

Egy bírói engedélyhez kötött, igen szigorú garanciális szabályokkal körülbástyázott leplezett eszköz - A Legfőbb Ügyészség edukációs kisfilmje!