Címke: polgári eljárásjog

Vagyoni elégtétel az elhúzódó polgári perekért – Jövő januárban lépnek hatályba az új szabályok!

Még ha nem is óriási, de legalább vagyoni elégtételt kaphatnak azoknak a polgári pereknek az érintettjei, melyeknél az eljárás elhúzódik – mutat rá a Kapolyi Ügyvédi Iroda arra az új jogszabályra, mely jövő januárban lép életbe. Bár a négyszáz forintos napi összeg ismeretében félő, hogy az új törvény gyakorlati hatása csekély lesz, az új szabályozás annak fényében üdvözlendő, hogy nem újkeletű probléma a polgári perekben az eljárások elhúzódása, amelyek gyorsítását az új polgári perrendtartás keretein belül már az eljárási kódex modernizálása is támogatta, igaz, egyelőre nem teljesen egyértelmű sikerrel. 

Változnak és szigorodnak a tartásdíj behajtásának szabályai – Jelentős segítség az egyszülős családoknak – A törvényjavaslatról

Az Egyszülős Központ vezetője szerint könnyebb lesz az egyszülős családok élete azzal, hogy a tervek szerint változni fog a gyerektartási díj behajtása. Nagy Anna, a központ vezetője egy keddi sajtóbeszélgetésen üdvözölte a parlament előtt lévő törvényjavaslatot, amely szerint egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb lesz a tartásdíj behajtása az azt nem fizető szülőtől.

Pert nyert külföldön – Hogyan szerezzen az ítéletnek érvényt idehaza? – Szabályok a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott döntésekre

Határon átnyúló jogi ügyek esetében előfordulhat, hogy a magyar cég külföldön pereskedik, vagy éppen fordítva: őt perlik be külföldön. De történik akkor, ha sikeresen pereskedtünk, ha a külföldi bíróság nekünk adott igazat? Netán sikerült a perben egyezséget kötni és itt Magyarországon szeretnénk a döntésnek érvényt szerezni, mert az adós cégnek itthon (is) van vagyona? Mit lehet itthon kezdeni egy külföldi döntéssel? Cikkünk összefoglalja a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott döntésekre vonatkozó főbb szabályokat.

A vagyonrendezési eljárás jogalkotói és jogalkalmazói szemszögből

A vagyonrendezési eljárás egy cégjogi nemperes eljárás. Az eljárás kérelemre és hivatalból is indulhat, ha a megszüntetési eljárás (végelszámolás, kényszertörlés, felszámolás) után olyan vagyontárgy kerül elő, amelynek a törölt cég volt a tulajdonosa. E szabályozás valós célja az, hogy a cég cégjegyzékből való törlését követően a nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartásban, gépjármű-nyilvántartásban) félrevezető módón szereplő vagyontárgyak tulajdoni helyzetét korrigálja. Napjainkban azonban az eljárást kezdeményezők szeretnék felhasználni ezt a jogintézményt a vagyontárgyak tulajdoni helyzetének a teljes körű rendezésére (például elbirtoklásra, kötelmi igényt megalapozó szerződésekre hivatkoznak). A tanulmány bemutatja az eljárás fontosabb szabályait, a jogintézmény problémás területeit. Fókuszál még a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásáról...

Különleges perek egy nem peres eljárásban – A végrehajtási perek speciális szabályai

Tanulmány azt járja körül, hogy miként kapcsolódhatnak perek egy nem peres eljáráshoz, nevezetesen a végrehajtási eljáráshoz. Az első, bevezető rész a végrehajtási eljárás hangsúlyos szabályait ismerteti röviden. A tanulmány a végrehajtási perek szabályanyagát dolgozza fel – a Vht. és a Pp. rendelkezéseit egyaránt figyelembevéve. A Szerző célja az általános szabályok ismertetése mellett a speciális rendelkezések kiemelése. A Szerző a Debreceni Egyetem joghallgatója. Letöltés

Kevesebb fizetési meghagyásos eljárás indult tavaly a járvány miatt – Időben kell kérni részletfizetést és fizetésre halasztást!

Több mint 430 ezer fizetési meghagyást bocsátottak ki tavaly lejárt tartozások – például ki nem fizetett rezsiszámlák, közös költség vagy szerzői jogdíjak – miatt Magyarországon, kevesebbet mint 2019-ben. A csökkenés oka, hogy 2020 második negyedévében, a járvány első hulláma idején, csak nagyjából feleannyi eljárást indítottak, mint a korábbi években.