Címke: polgári eljárásjog

A kapcsolattartás végrehajtása iránti nemperes eljárás

A kapcsolattartás végrehajtása iránti nemperes eljárás 2020. március 1. napjától a járásbíróságok hatáskörébe tartozik – előtte a gyámhatóság hatáskörét képezte. Ennek következtében a kezdeti joggyakorlati tapasztalok alapján állapítható meg a kapcsolattartás végrehajtása iránti nemperes eljárással kapcsolatos problémakör. Jelen tanulmány bemutatja a kapcsolattartás szabályozásának nemzetközi és hazai vonulatait, a kapcsolattartás tartalmát, formáit, a kapcsolattartásra vonatkozó határozattal szemben támasztott elvárásokat, valamint az eljárás megindításával kapcsolatos egyéb szabályokat (hatáskör, illetékesség, joghatóság, illeték, jogi képviselet). A Szerző bírósági titkár a Nagyatádi Járásbíróságon. A tanulmány alapja a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Családjogi Szakjogász képzése keretében írt szakdolgozat. Letöltés

A házassági perek uniós szabályozása

A tanulmány kiindulásképpen a magyar szabályokat mutatja be – ismerteti a házasság-család fogalmát, a házasságkötést, annak joghatásait, a külföldi házasságkötést, végül részletesen tárgyalva a házassági pereket, majd áttér az Európai Uniós normákra, azokra a rendeletekre, amelyek a külföldi elemet tartalmazó házassági pereket szabályozzák, a kollíziós jog egységesítésével a jogviták megelőzését szolgálják. A Szerző az egyes rendeleteket – a könnyebb érthetőség érdekében – a joggyakorlat bemutatásával is kiegészíti. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A jogellenes elvitellel veszélyeztetett gyermekek tekintetében szükséges utazás megakadályozásával járó figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárás, valamint a figyelmeztető jelzés felülvizsgálata iránti eljárások

A jogellenes elvitellel veszélyeztetett gyermekek tekintetében szükséges utazás megakadályozásával járó figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárás, valamint a figyelmeztető jelzés felülvizsgálata iránti eljárások

Az Európai Unióban az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek határokon átnyúló szabad mozgása egyre nagyobb mértéket öltött, mellyel egyenes arányban emelkedett a határon átívelő jogviták száma. A jogviták a családjog területén a gyermekeket érintően is megjelentek, éppen ezért az Európai Unió célul tűzte ki olyan igazságügyi együttműködés kialakítását, mely áthidalja az eltérő jogrendszerek közti különbségeket -többek között- a gyermekek jogellenes elvitelével összefüggésben. A gyermekek érdekeinek elsődleges nemzetközi dokumentuma a Gyermekek Jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezmény, melynek 11. cikke szerint a részes államok intézkedéseket tesznek, hogy megakadályozzák a gyermekek törvényellenes külföldre utaztatását és ott-tartását,...