Címke: polgári jog

A bérleti szerződések 80 százaléka házilag készül – De mik ennek a buktatói?

A bérleti szerződések 80 százaléka házilag készül – De mik ennek a buktatói?

Még mindig házilag, a legtöbbször letölthető szerződésminták alapján készül az ingatlanbérleti szerződések 80 százaléka a közjegyzők tapasztalatai szerint, ami súlyos buktatókat rejt magában mindkét szerződő félnek. A jogszerűtlen kikötéseket és egymásnak ellentmondó szabályokat tartalmazó szerződésekkel az a fő probléma, hogy éppen akkor – jogvita esetén – nem nyújt valódi védelmet egyik félnek sem, amikor szükség lenne rá. Noha az elmúlt években – a pandémia hatására is – egyre több lakásbérleti ügyben fordulnak közjegyzőhöz a bérbeadók, hogy biztosítsák magukat a problémás – nemfizető, károkozó, ki nem költöző – bérlővel szemben, a közjegyző előtt tett nyilatkozat valódi védelmet a szakszerűen megírt bérleti...

Végrehajtás a birtokvédelemben

Régi igénye a jegyzői birtokvédelmi eljárásokkal dolgozóknak, hogy a végrehajtással foglalkozzunk – nemrég egy szakmai nap keretében erre is sor került. A szakmai nap előadásának törzsanyagát tartalmazza a tanulmány azzal, hogy a Szerző a jogszabály-helyek citálása helyett inkább a szakirodalmi véleményeket, illetve bírósági (nemzeti és nemzetközi jogeseteket is), valamit jegyzői döntéseket tekinteti át benne, annak érdekében, hogy érdemi segítséget adjon a mindennapokban a jogalkalmazóknak. A Szerző a környezet- és állatvédelemnel kapcsolatos jog szakértője, a Bojtár Telefonos Állatvédelmi Jogsegély-szolgálat Egyesület titkára. Letöltés

Öt tévhit a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatban – A szakértő cáfol és tisztáz!

Bár a magyarországi bizalmi vagyonkezelés az utóbbi években kitört a jogászszakmai körökből, és egyre ismertebbé vált az üzleti életben, még hosszú az út odáig, hogy olyan általánosan elterjedt intézménnyé váljon, mint a „trust” az angolszász világban. Friss és a magyar polgári jogtól valamelyest rendszeridegen konstrukcióról lévén szó, nem különösebben meglepő, hogy a közgondolkodásban egyelőre számos tévhit tartja magát. Simon Stella, az AegisLegal szakértője segít eloszlatni ezeket.

Elévülhet-e a tisztességtelen szerződési feltétellel szembeni fellépés lehetősége? – Az Európai Bíróság ítéletet hozott

Azon fogyasztóval szemben, aki devizában nyilvántartott kölcsönt vett fel, és nincs tudatában a kölcsönszerződésben alkalmazott valamely feltétel tisztességtelen jellegének, az e szerződési feltétel alapján megfizetett összegek visszatérítése vonatkozásában semmilyen elévülési idő nem írható elő – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

Elegendő-e a társasházi alapító okiratban kikötni az elővásárlási jogosultságot? – Friss kúriai döntés társasházzal kapcsolatos ügyben

A társasházi alapító okiratban kikötött elővásárlási jog csak az ingatlan-nyilvántartási be-jegyzéssel nyújt kellő védelmet. A társasházi ingatlan adásvételnél a közreműködő ügyvéd a társasházi törzslap ellenőrzésére is köteles annak megállapítása során, hogy nem áll fenn szerződéses elővásárlási jog, az alapító okiratot azonban nem kell beszereznie – mondta ki egy nemrégi döntésében a Kúria.

A termékfelelősségről az Európai Unió Bírósága gyakorlatának és a hazai bírósági döntéseknek a tükrében

A tanulmány először a termékfelelősség jogintézményének bevezetését közvetlen megelőző időszak bírói gyakorlatát mutatja be, majd, hogy pedig azt, hogy ez a gyakorlat hogyan változott azt követően, hogy az Európai Közösségek Tanácsa 1985. július 25-i 85/374 EGK Irányelvének hatására a magyar tételes jogi szabályozásban is megjelent ezen jogintézmény. A Szerző a hazai bírói döntések mellett az Európai Bíróság több eseti döntését is ismerteti, amelyek a jogviszony szereplői, a kár és termék témakörével is foglalkoztak. A Szerző bíró. Letöltés