Címke: büntetőeljárás

A fiatalkorú elleni büntetőeljárás

A fiatalkorúaknak tesi, szellemi és érzelmi fejlettségükre, a társadalmi helyzetükre és a családban betöltött szerepükre tekintettel olyan speciális szükségletei vannak, melyek kielégítése érdekében különleges védelemre és gondozásra szorulnak, kiváltképp, ha büntetőeljárás folyik ellenük. A fiatalkorú elleni büntetőeljárás, mint külön eljárás eme eltérő, különleges bánásmódot hivatott biztosítani a felnőttkorú terheltekkel szemben folytatott eljárás szabályaitól eltérő szabályok alkalmazásával. A tanulmány a hatályos büntetőeljárási törvény XCV. fejezetében szabályozott külön eljárás, a fiatalkorú elleni büntetőeljárás szabályait mutatja be részletesen, az eljárás specifikumaira helyezve a hangsúlyt. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A költségvetési csalás elbírálásakor felmerülő egyes eljárásjogi problémák

A tanulmány alapfeltevése, hogy bár a büntetőeljárásjog intézményeinek és törvényi rendelkezéseinek minden büntetőeljárásban érvényre kell jutniuk, és ilyen értelemben azok függetlenek az egyes bűncselekményektől, mégis léteznek olyan deliktumok, amelyek sajátosságaiknál fogva többé-kevésbé tipikusnak mondható eljárásjogi problémákat hívnak életre. Ebből a szempontból vizsgálható a költségvetési csalás bűntette is, melynek jogalkalmazói specialitása a deliktum anyagi jogi szabályozásából: keretjogszabály jellegéből és törvényi egység konstrukciójából, valamint az ilyen büntetőeljárások általánosságban felmerülő jellemzőiből: a vádlottak nagyobb számából és a mellettük esetenként részt vevő jogi személyek tényéből ered. Jelen írás az ezen okok miatt tipizálható, a jogalkalmazás során felmerülő eljárásjogi kérdéseket igyekszik felvázolni. A Szerző bíró....