Új NAIH tájékoztató a koronavírus járvánnyal kapcsolatos lázmérésről

Szerzők: dr. Domokos Márton és dr. Horváth Katalin

A NAIH közzétette a COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatos lázmérésre vonatkozó új tájékoztatóját NAIH/2020/7465. A hatóság szerint az egészségügyi válsághelyzetben az új típusú koronavírus járvány jelenlegi, közösségi terjedéssel és tömeges megfertőződésekkel járó időszakában a testhőmérséklet-méréssel összefüggő diagnosztikai szűrőeszközök alkalmazása alapelvszerűnek minősül, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

  • az adatkezelő tulajdonában, használatában álló területére, épületeibe történő beléptetés során;
  • valamennyi belépni szándékozó személyre egységesen kiterjedő védelmi intézkedésként (ún. „héjvédelem”) kerül alkalmazásra;
  • az a testhőmérséklet-mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelési cél érdekében történő azonosításához nem kötött, és
  • semmilyen módon nem jár adat rögzítésével, további tárolásával, továbbításával.

Önmagában abból a tényből, hogy valakinek magasabb a testhőmérséklete, nem vonható le egyértelműen az a következtetés, hogy az új típusú koronavírus járvánnyal fertőzött, így a belépésnél történő testhőmérséklet-mérés alapján az adatkezelő semmilyen következtetést nem vonhat le az adott személy egészségi állapotára vonatkozóan, pusztán a belépés engedélyezésére vagy megtagadására jogosult az általa előre meghatározott objektív szempontok alapján. Tehát ezen védelmi intézkedés keretében az adatkezelő kizárólag arra vonatkozóan hozhat döntést, hogy a területére belépést megkísérlő valamennyi – akár vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, akár más egyéb – személy belépését engedélyezi (azért, mert a mért érték alacsonyabb az előre meghatározott értéknél), avagy azt megtagadja (azért, mert a mért érték magasabb az előre meghatározott értéknél, így kockázatot hordoz más személyekre nézve), hiszen az intézkedés céljának eléréséhez csak ebben az esetben lehet alkalmas eszköz a testhőmérséklet mérése.

Ha az adatkezelő nevében eljáró személy a belépést megtagadja, akkor az érintett feladata a helyzet további kezelése (orvoshoz fordulás, betegszabadság és táppénz ügyintézés, munkahelyi vezető tájékoztatása, stb.). A Hatóság emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy a mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelés céljából (belépési jogosultság megállapítása a mért testhőmérséklet alapján) történő azonosítása – az adatvédelmi alapelvekre figyelemmel kialakított jogszabály rendelkezése hiányában – sem a mérést megelőzően, sem pedig a belépés megtagadását követően nem indokolható, arról csak statisztikai adat gyűjthető (pl. hány főt nem engedett be az adatkezelő az épületbe).

Előfordulhat olyan kivételes eset, hogy valakinek a testhőmérséklete általánosságban az átlagosnál magasabb, például akár valamilyen betegség, vagy gyógyszeres kezelés miatt. Ebben az esetben arra például van lehetőség, hogy az adatkezelő az általa előzetesen kialakított eljárásrendnek megfelelően és az adatkezelésről az érintettek rendelkezésére bocsátott tájékoztatást követően olyan tartalmú, orvos által kiállított dokumentum érintett általi bemutatását elfogadja a belépésnél történő mérés előtt, amely szerint az érintett személy a magasabb testhőmérséklet ellenére jogosult közösségbe menni.

A NAIH új tájékoztatója alapján javasolt a testhőmérséklet mérési gyakorlatot felülvizsgálni, és ha szükséges, azon módosítani, valamint a kapcsolódó adatvédelmi dokumentumokat (adatkezelési tájékoztató, érdekmérlegelési teszt, adatvédelmi hatásvizsgálat) hatályosítani.