Szeptember elején újabb nagy lépést tett az Európai Unió a digitális piacok szabályozása terén, ugyanis az Európai Bizottság („Bizottság”) kijelölte az első hat olyan vállalkozást, amelyek a digitális piacokról szóló uniós rendelet értelmében kapuőröknek minősülnek, és ezzel többletkötelezettségek is hárulnak rájuk.

Kik minősülnek kapuőrnek és mik a többletkötelezettségeik?

A tavaly novemberben hatályba lépett digitális piacokról szóló uniós rendelet (Digital Markets Act – „DMA”) egyik kiemelt célja volt, hogy mind a fogyasztók, mind a potenciális versenytársak irányából szabályozza a legjelentősebb techcégek (ún. kapuőrök) piaci tevékenységét.

A DMA 6. preambulumbekezdésének megfogalmazása szerint

a kapuőrök jelentős hatást gyakorolnak a belső piacra, mivel olyan alapvető platformszolgáltatást nyújtanak, amely fontos kapuként szolgál az üzleti felhasználók számára a végfelhasználók eléréséhez, és megszilárdult, tartós pozíciót élveznek működésük során, vagy a közeljövőben várhatóan ilyen pozícióra tehetnek szert.

A DMA számos kötelezettséget ír elő a kapuőrök számára annak érdekében, hogy azok ne akadályozhassák a versenyt a szolgáltatások között, ne tudják korlátozni a felhasználók választási szabadságát, és tartsák „tisztán” az üzleti tevékenységet a saját platformjukon. A fogyasztók választási szabadságának elősegítése érdekében a kapuőröknek ebből a célból például biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók egyszerűen leiratkozhassanak a szolgáltatásaikról, vagy hogy előre telepített szoftvereik eltávolíthatóak legyenek. A verseny tisztaságának megőrzése érdekében a platformoknak tilos többek között korlátozniuk üzleti felhasználóik (például piacterükön kereskedő vállalkozások) számára a platformon kívüli reklámozást, valamint azok tranzakcióit és árazási lehetőségeit, mivel ennek köszönhetően tudnak a különböző szolgáltatások szabadon versenyezni egymással, és így végső soron a fogyasztók is jobb árakat élvezhetnek.

Kiket minősített a Bizottság elsőként kapuőrnek?

A Bizottság szeptember 6-i sajtóközleményében hat szolgáltatót nevezett meg: az Alphabetet (Google), az Amazont, az Apple-t, a ByteDance-t (TikTok), a Metát és a Microsoftot. A döntés 22 alapvető platformszolgáltatást sorolt kapuőri minősítés alá, amelyek között olyan jelentős szolgáltatások találhatóak, mint a Google Search, az App Store, a TikTok, a Facebook vagy a Windows PC operációs rendszer. A Bizottság emellett még további szolgáltatások esetében is vizsgálódik.

Egyes esetekben ugyan megállapításra került, hogy a szolgáltatás (pl. Gmail, Outlook) elérte a DMA által meghatározott, a kapuőrként való minősítéshez szükséges küszöbértékeket, a platformszolgáltató meggyőző érveket mutatott fel a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy az adott szolgáltatás nem alapvető platformszolgáltatás, amire tekintettel ezek végül mentesültek a kapuőri minősítés alól.

Ugyanakkor fontos azt is kiemelni, hogy a Bizottság a közleményében kifejezetten hangsúlyozta, hogy további kapuőri minősítéseket várhatóak már a közeljövőben is (várhatóan 2024 februárjában).

Hogyan fog zajlani a többletkötelezettségek teljesítése?

A minősítést követően hat hónap áll a kapuőrök rendelkezésére, hogy teljesítsék a DMA által megfogalmazott követelményeket, vagyis a most megnevezett hat techóriásnak 2024 márciusáig van ideje végrehajtani a változtatásokat. Érdemes megjegyezni, hogy néhány kötelezettség már a minősítés pillanatától, vagyis szeptembertől vonatkozik az érintett vállalatokra, ezek azonban elsősorban a jövőre irányadóak, mint például a tervezett összefonódásokkal kapcsolatos információk közlésére vonatkozó kötelezettség. A kapuőröknek arról is gondoskodniuk kell, hogy megfelelően tudják igazolni a DMA-ban foglalt valamennyi kötelezettségeik teljesítését, ezt pedig egy hat hónapon belül benyújtott részletes megfelelési jelentéssel kell megtenniük.

A Bizottság figyelemmel fogja kísérni a kötelezettségek hatékony teljesítését és betartását, és ha egy kapuőr nem felel meg a DMA-ban előírt kötelezettségeknek, akkor a vállalat globális árbevételének akár 10%-áig terjedő bírságot szabhat ki, de ismételt jogsértés esetén ez az összeg az árbevétel 20%-áig is növelhető. Amennyiben egy kapuőr esetében a Bizottság rendszeres jogsértéseket észlel, úgy arra is lehetősége lesz, hogy további korrekciós intézkedéseket alkalmazzon, amelyek közé olyan drasztikus lépések is tartozhatnak, mint a vállalkozás vagy annak egy részének értékesítésére való kötelezés, vagy annak a megtiltása, hogy a kapuőr olyan további szolgáltatásokat nyújtó cégeket vásároljon fel, amelyek a meg nem feleléshez kapcsolódnak.

Összegző gondolatok

Bár a bizottsági döntés konkrét szövege egyelőre nem nyilvános, a fenti sajtóközlemény egyértelműen előre jelzi, hogy a brüsszeli hatóságnak ambiciózus tervei vannak a DMA kikényszerítésével kapcsolatban, amely lényegében csak a folyamat kezdetén tart, hiszen további kapuőrként való minősítések várhatóak a 2024. év elején.

A DMA témaköre, valamint a digitális folyamatok versenyjogra való hatása a CMS és az Amerikai Kereskedelmi Kamara közös konferenciáján is szóba fog kerülni november 14-én, a CMS budapesti irodájában. A konferencia során elismert jogászok, iparági vezetők és uniós versenyjogi szakértők fogják körbejárni napjaink legizgalmasabb versenyjogi kérdéseit a Bizottság versenyjogi gyakorlatának legújabb fejleményeitől a versenyhatóságok által alkalmazott új eszközökön át a mesterséges intelligencia és a versenyjog kapcsolatáig.