Dr. Kőmíves Attila: Versenyjog az új Alaptörvényben – új prioritások?

A 2011. április 25-én elfogadott új Alaptörvény megújította a versenyjoggal kapcsolatos alkotmányos rendelkezéseket is.

A jelenleg hatályos Alkotmány szerint: „A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.” [9. § (2)]

Az új Alaptörvény M) cikk 2. bekezdése szerint: „Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait”.

Érdekes, hogy miként lehet értelmezni az új Alaptörvényben szereplő második mondatot, amely hallgat a kartellek, és általában, a versenyt korlátozó magatartások elleni fellépésről.

Az új rendelkezés egyik lehetséges értelmezése az, hogy az M) cikk 2) bekezdés első és második mondata három, egymástól független politikáról beszél – egyrészt a versenyjogról, másrészt a piaci hatalommal visszaélésről, harmadrészt pedig a fogyasztóvédelemről. Vagyis, a második mondat nem a versenyjogon belül jelöl ki prioritásokat, hanem azt nyilvánítja ki, hogy az erőfölénnyel való visszaélés elleni küzdelem és a fogyasztók védelme a gazdasági verseny sérelmétől függetlenül is prioritás. Ez az értelmezés bizonyos értelemben félig meg is feleltethető a jelenlegi jogszabályi helyzetnek – azért csak félig, mert versenyjogtól független fogyasztóvédelmi jogunk valóban van, ugyanakkor versenyjogon kívül az eddigi nagyar terminológia nem ismert „erőfölényt”, csak jelentős piaci erő”-t, például a kereskedelmi törvény alapján.

Éppen ezért lehetséges egy másik értelmezés is, abból kiindulva, hogy az M) cikk 2. bekezdés mindkét mondata olyan terminológiát használ ami a versenyjog számára van fenntartva, ezért mindkét mondat szükségképpen a versenyjogról is kell szóljon. A második mondattal az Alaptörvény a versenyjogon belül jelölné ki a prioritásokat, a kartellek helyett az erőfölényes ügyekre és a fogyasztóvédelemre helyezve a hangsúlyt. Ebben az esetben kérdés marad, hogy vajon jár-e ez majd a jövőben változásokkal a versenytörvény szövegében, illetve ró-e bármi kötelezettséget a GVH-ra a saját intézményi prioritásainak kialakítása során.

Az új Alaptörvény szövege elérhető itt: http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/8946

Tud még más értelmezést? Vagy más a véleménye? Szóljon hozzá a bejegyzéshez a fenti linken!