A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara neves gyakorlati szakemberek közreműködésével jogi szakvizsga előkészítő tanfolyamokat hirdet. A jelentkezési határidő 2008. február 29.

A képzés célja

A jogi szakvizsga felkészítő tanfolyam tematikája követi a jelenleg hatályos szakvizsga tételsorok felépítését, ezzel egyidejűleg azonban a tananyag összeállítása során kiemelt figyelmet kaptak az új jogszabályi követelmények, az egyes jogterületek gyakorlati ismeretanyaga. Az okirat-szerkesztési ismeretek részletesen, és esetenként új szempontok szerint csoportosítva kerülnek tárgyalásra a képzés során.

A tanfolyam posztgraduális képzés formájában kívánja segíteni a már jogi oklevéllel rendelkezők szakvizsgára történő felkészülését. Segítséget kíván nyújtani azoknak, akik jelenlegi munkahelyükön nem, vagy nem megfelelő mélységben tudnak megismerkedni a szakvizsga jogterületeit érintő valamennyi gyakorlati kérdéssel. A tanfolyam elvégzésével viszonylag kevés idő és energia ráfordítással kiegészíthetik, valamint elmélyíthetik ismereteiket.

A tanfolyam ajánlott azoknak is, akik a közelmúltban tették le sikeresen államvizsgáikat és már a gyakorlatban dolgoznak. Számukra a szakvizsgára történő felkészülésen túlmenően azért is fontos szerepet tölthet be ez a képzés, mert az ennek során elsajátított ismeretek birtokában biztosabban tudnak dönteni olyan kérdésekben is, amelyek több éves szakmai tapasztalatot feltételeznek, illetve már a tanfolyam során szembesülnek azokkal a gyakorlati problémákkal, amelyek a jogászi munka mindennapjaiban előfordulhatnak.

Az oktatók

A jogi szakvizsga felkészítő tanfolyam oktatói olyan elismert gyakorlati szakemberek, akik az adott jogterületet és a szakvizsga követelményeit kiválóan ismerik. Meghívott előadók a bíróságról, az ügyészségről, az ügyvédi kamarából, a közigazgatás egyes szakterületeiről, a rendőrségről érkeznek. Az oktatók túlnyomó része több éve maga is szakvizsgáztat.

A képzés rendszere

A jogi szakvizsga felkészítő tanfolyam a jogi szakvizsga mindhárom részvizsgájára külön képzést indít évente két alkalommal, minden év februárjában és szeptemberében. A képzés során az alábbi három tanfolyam egymás mellett, párhuzamosan indul.

Az egyes tanfolyamok előadásaira négy hónapon keresztül, havonta egy alkalommal, pénteki és szombati napon kerül sor.

Tananyag, infrastrukturális háttér

A képzés résztvevői az oktatók által összeállított oktatási segédanyagból készülhetnek fel szakvizsgájukra. A tananyag integráns részét adja – a releváns jogszabályokon kívül – a képzés számára összeállított iratminta-válogatás is. Az iratminták felölelik mindhárom szakvizsga anyagát, tehát minden olyan okiratot, szerződést, beadványt, ítéletet, keresetet, határozatot, fellebbezést, stb. amelynek megszerkesztése feladat lehet a szakvizsgán.

A tanfolyam infrastrukturális hátterét a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara biztosítja, a három éve teljesen felújított épületeiben. A tanfolyamon résztvevők számára kulturált környezet, magas színvonalú számítástechnikai háttér, Internet hozzáférés és igény szerint étkezési lehetőség áll rendelkezése.

Jelentkezés telefonon vagy a szakvizsga@ajk.pte.hu email címen vagy a http://www.law.pte.hu/…ntkezes.html honlapon.

Részletes felvilágosítás:

Kemény Emese
a képzés adminisztrátora
PTE-ÁJK Büntetőjogi Tanszék
email: szakvizsga@ajk.pte.hu
tel: 06-72 / 501-599 / 3173 mellék
mobil: 30/638-04-04

A képzésről szóló részletes tájékoztatást a http://www.law.pte.hu/szakvizsga/ címen találja meg.