Az országgyűlési biztos vizsgálatot folytatott a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség eljárásával kapcsolatban, mert a panaszosnak nem küldték meg azt a határozatot, amely a bejelentése alapján indult közigazgatási hatósági eljárásban született.

Vizsgálata eredményeként Dr. Szabó Máté ombudsman megállapította: a panaszos két beadványában egyértelmű kérelmeket fogalmazott meg. Egyfelől vizsgálatot kért, mert egy kft. üzletében tett minőségi kifogását és a jótállási igényét nem megfelelően intézték. Másfelől pedig szabálysértési eljárásra kérte fel a Felügyelőséget, mert nem kapott választ a vásárlók könyvébe írt bejegyzésére. Az illetékes felügyelőség hatáskör hiányában elutasította a panaszosnak a jótállási igény érvényesítésére beadott kérelmét, ugyanakkor hivatalból vizsgálatot rendelt el a minőségi kifogás intézésével, a panasz elmaradt jegyzőkönyvezésével kapcsolatban.

A törvény szerint ügyfél az a természetes személy, akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti. Az ügyben született határozat a kft-t szankcionálta, de azért, mert a kft. nem válaszolt a panaszos vásárlók könyvébe írt bejegyzésére, és mert a vásárlók könyvét nem hozzáférhető helyen tartotta. Nyilvánvalóan téves és a fogyasztói jogok jelentős korlátozását eredményezi a hatóságok álláspontja, amely szerint a panaszos minőségi kifogásának szabálytalan intézése, valamint a vásárlók könyvébe tett bejegyzés válaszának elmulasztása tárgyában született határozat “közvetlenül nem érintette a panaszos jogát, sem jogos érdekét”, ezért a panaszos nem tekinthető ügyfélnek – írja az ombudsman.

Mindezekre tekintettel Dr. Szabó Máté megállapítja, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságok eljárása, illetve mulasztása súlyos visszásságot okozott a jogállamiság, jogbiztonság elvéből levezethető tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben. Felkérte a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatóját, hogy a jövőben a hatósági eljárások lefolytatása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az ügyfél jogait szem előtt tartva járjanak el, a fogyasztói panaszokat teljes körűen vizsgálják ki, és folytassák le a hatáskörükbe tartozó szabálysértési eljárásokat.