A Magyar ügyvédi Kamara tájékoztatást tett közzé az elektronikus cégeljáráshoz szükséges intelligens nyomtatványkitöltő programokról.

A MÜK az ügyvédi kar érdekeinek érvényesítése érdekében megkereste a nyomtatványkitöltő programok előállításával foglalkozó cégeket, azzal a kéréssel, hogy a programokat az IRM 2008. július 1-től előírt követelményeinek való megfelelés érdekében mind műszaki, mind alkalmazási szempontból tesztelhesse.

A MÜK a következő szállítókat kereste meg kérésével: KjK Complex, Vibastyle Kft, Egov Kft, Net-Solicitor Kft, HVG-ORAC Kft. Fentiek közül a Vibastyle Kft, az Egov Kft és a Net-Solicitor Kft tett eleget a kérésnek.

A műszaki-alkalmazási célú ellenőrzéshez a MÜK Informatika tesztelési irányelveket dolgozott ki, amelyeket a felsorolt vállalkozóknak, valamint négy ügyvédi irodának juttatott el, kérve véleményüket a programok használhatóságáról.

Az IRM az ügyvédi kamarák vezetői számára 2008. június 23-án konzultációt szervezett, melyen részt vettek a fővárosi cégbíróság és az IRM képviselői is. A megbeszélésen bejelentették, hogy az IRM honlapján a KjK Complex szoftvercsomagja lesz ingyenesen elérhető.

Fentiekre tekintettel a Kamara az ellenőrző vizsgálatba bevonta a KjK Complex ingyen letölthető programját is. Erre azért is szükség volt, mert az IRM képviselője a megbeszélésen bejelentette, hogy a Tárca nem vizsgálja a KjK Complex nyomtatványkitöltő programcsomagjának megfelelőségét.

A tesztelési folyamat mind a mai napig nem zárható le. Ennek fő oka, hogy a programcsomag-szállítók a 24 cégformára és névfoglalásra, azaz a 45 nyomtatvány kitöltésére alkalmas programot, egy kivétellel még nem készítették el. A KjK Complex jelenleg elérhető programja két cégformára vonatkozik és a közölt verzió fejlesztésre szorul.

Eddigi elemzések alapján az EGOV Cégirnok programcsomagja teljesíti az IRM követelményeket. A programcsomag azonban kizárólag térítés ellenében vehető igénybe. A MÜK reményei szerint a Vibastyle Kft 2008. június 23-án átadott tesztprogramjának, valamint a Net-Solicitor ígért tesztprogramjának vizsgálata is a közel jövőben eredményesen lezárul.

A MÜK feladatának tekinti az ügyvédek érdekeinek képviseletét, és reméli, hogy az IRM rendeletben foglaltaknak megfelelően az elektronikus cégeljárás KjK Complex nyomtatványkitöltő programcsomagja az IRM Cégszolgálat honlapjáról a szükséges szolgáltatásokkal, ingyenesen mielőbb hozzáférhető lesz. Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a többi szolgáltató is lehetőséget kaphasson az IRM Cégszolgálat honlapján való megjelenésre, a szolgáltatási feltételek közlésével. Az IRM-től kapott szóbeli tájékoztatás alapján ennek nem lesz akadálya.