A hazai energiaipar szereplői ezentúl mély szektoriális szaktudással rendelkező bírói testület elé vihetik jogvitáikat.

A grémium az energetikai törvények alapján a Magyar Energia Hivatal közreműködésével jött létre, szakmai tevékenysége pedig teljesen független az államigazgatástól.

Az energetikai szakma régi igénye teljesült azzal, hogy iparági állandó választottbíróság kezdte meg működését, mely lehetővé teszi, hogy a felmerülő jogvitákat egy gyorsan, hatékonyan és költséghatékony módon eljáró, speciális szakmai ismeretekkel rendelkező bírói fórum vizsgálja. Az Energetikai Állandó Választottbíróság olyan szakértői háttérrel rendelkezik, mely lehetővé teszi a specifikus iparági jogviták adekvát elbírálását, egy fokú, nem fellebbezhető ítélkezési gyakorlata pedig az eljárások gyorsaságát biztosítja.

A testület a villamos energia törvény értelmében, a Magyar Energia Hivatal közreműködésével alakult meg, azonban tevékenységét szakmai és anyagi szempontból az államigazgatástól teljesen függetlenül folytatja. Az EÁVB és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Választottbírósága között széleskörű együttműködés valósul meg az infrastruktúra, a bírói kar és a szakmai képzések vonatkozásában.

„Hiánypótló szerepet tölt be a magyar kereskedelmi igazságszolgáltatás tekintetében az Energetikai Állandó Választottbíróság, hiszen az energiaipar szereplői eddig nem használhatták ki egy speciális ágazati ismeretekkel rendelkező bírói fórum szakértelmét. A grémium működésének nagy előnye, hogy gyorsan és hatékonyan képes elbírálni a szektort érintő jogvitákat” ­– hangsúlyozta Dr. Faludi Zoltán, az EÁVB elnöke, a Faludi Wolf Theiss irodavezető partnere.

Energetikai Állandó Választottbíróság

A Magyar Energia Hivatal (Hivatal) a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 169. §-a alapján, valamint figyelemmel a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 130. §-ára, 2008. december 15-én megalapította az Energetikai Állandó Választottbíróságot (Választottbíróság). A Választottbíróság jogi személy, székhelye Budapest. A Választottbíróság eljárásának van helye a villamos energiáról és a gázellátásról szóló törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató engedélyesek közötti, e törvény hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó jogszabályban, vagy az alapján kötött szerződésben foglalt jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos jogvitában, ha a felek a választottbírósági eljárást választottbírósági szerződésben kikötötték és az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek.

A Választottbíróság elnökségének tagjai: Dr. Faludi Zoltán – elnök, Dr. Kalas Renáta – elnökségi tag, Dr. Berzeviczi Attila – elnökségi tag, Dr. Lajer Zsolt – elnökségi tag, Dr. Szentkereszty Ákos – elnökségi tag.