A közösségi oldalak szigorúbb és egységesebb adatvédelmi szabályozását sürgetik az Európai Unió adatvédelmi biztosai.

A közösségi oldalak manapság a legtöbb felhasználót megszólító internetes alkalmazások, egy idei felmérés szerint az európaiak több mint 74 százaléka használ valamilyen programot az ismerőseivel való kapcsolattartásra, stb. Az oldalakat használó nagyszámú felhasználó természetesen üzleti lehetőséget is jelent, akiket a gazdasági szereplők hirdetésekkel vagy közvetlen ajánlatokkal halmoznak el, sok esetben visszaélve a felhasználási feltételek nagyvonalúságával vagy a felhasználók naivitásával.

Az Európai Unió adatvédelmi és személyiségi jogi kérdésekben független, tanácsadó feladatot ellátó szerve a múlt héten fogadta el és tette közzé a népszerű internetes közösségi oldalak adatvédelmével foglalkozó elemzését. A munkacsoport európai közösségi adatvédelmi jogi szempontból értelmezte ezeknek az internetes platformoknak a működését és megállapításaival az egyes tagállamok, továbbá az ilyen oldalakat üzemben tartó társaságok adatvédelmi gyakorlatát kívánja fejleszteni.

Általánosságban a munkacsoport szigorúbb és egységesebb szabályozást szeretne látni. Nem kiforrott a szolgáltatók gyakorlata atekintetben, hogy mely adatokat hozzák nyilvánosságra és melyek azok, amik csak az ismerősként megjelölt személyek számára tennének hozzáférhetővé. Ezekben az esetekben növelni kell az egyes felhasználók döntési szabadságát. Javarészt ugyancsak megoldatlan még a harmadik személyek hozzáférési jogosultságának szabályozása, európai adatvédelmi jogi szempontból problémásnak tekinthető a marketing és üzleti szempontból nyújtott adatszolgáltatás éppúgy, mint az ilyen oldalakon egyre népszerűbb külön alkalmazások működtetése.

Szabályozási szempontból az egyik legnagyobb kihívás, hogy a társaságok üzletvezetése, illetve az adatok tárolási helye sokszor Európán kívül található. A legjobb lenne tehát ha a társaságok önként hoznák összhangba belső szabályzatukat az európai adatvédelmi követelményekkel. A munkacsoport két éves munkájának eredményeként például korábban már sikerült a Google és a hozzá hasonló keresőprogramoknál elérnie, hogy a felhasználók személye meghatározott idő után már ne legyen beazonosítható a tárolt adatok segítségével.

A munkacsoport jelentése részletesen elemzi a vonatkozó európai joganyag alkalmazhatóságát, a szolgáltatók és a felhasználók jogait és kötelezettségeit. Az európai adatvédelmi irányelv szabályai alkalmazhatók és a tagállamok jogosultak egyedi megfelelőségi eljárásokat lefolytatni. A közösségi oldalak nem minősülnek hírközlési szolgáltatásnak, így ezekre nem vonatkoznak az elektronikus hírközlési adatok megőrzéséről szóló 2006/24/EK irányelv rendelkezései. Az európai adatvédelmi szakértők szerint az ilyen oldalak üzemeltetői akkor járnak el helyesen, ha a felhasználókat rendszeresen és egyértelműen tájékoztatják az általuk feltöltött adatok felhasználásával kapcsolatban. Az első regisztráció alkalmával érdemes a lehető legmagasabb védelmi szintet biztosítani, ezt a felhasználó később módosíthatja, meghatározhatja, hogy milyen további információt tesz szabadon elérhetővé. Az alkalmazások lehetőleg tartalmazzanak adatvédelmi kérdésekre vonatkozó figyelmeztetéseket, a feltöltött képek és egyéb információk megosztásakor is ajánlott külön figyelmeztetéseket közzétenni. A közösségi oldalak csak meghatározott ideig tárolhatnak információkat, a törölt regisztrációval kapcsolatos adatokat a felhasználási feltételekben meghatározott időn belül el kell távolítani, a felhasználói panaszok intézésére pedig minden esetben egyértelműen igénybe vehető, átlátható rendszert kell biztosítani.