Egy képzés, mely az alapképzést meghaladó körben és mélységben nyújt a fizetésképtelenségi jog körébe tartozó eljárások terén elméletileg megalapozott és a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó ismereteket gyakorló jogászok számára. (X)

Sajnos naponta olvashatjuk a hírekben az újabb és újabb cégneveket, amelyeket csődeljárás alá vonnak. A téma aktuális és adott. A Pécsi Tudományegyetemen a képzés is, amellyel naprakész és tájékozott lehet a témában, és megszerezheti a szükséges ismereteket.

A képzés célja az egyetemi alapképzésben megszerezhetőnél magasabb szintű ismeretek elsajátítása továbbá a jogász alapképzésben nem oktatott munkajogi részterületek elsajátítása.

A jogi karokon folyó alapképzés a fizetésképtelenségi jog területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A fizetésképtelenség körébe eső eljárásokkal, mint nemperes eljárásokkal foglalkozik, összefüggéseire, az anyagi jog szabályaira nem terjed ki. Ezek az ismeretek azonban nem adnak kellő alapot arra, hogy a gazdasági életben egyre fontosabbá váló fizetésképtelenségi helyzetekben a szükséges speciális ismeretekkel felvértezve járjanak el a különböző szakterületek jogászai.

A képzés célja

Nem más, minthogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a fizetésképtelenségi jog körébe tartozó eljárások elméletileg megalapozott és a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó ismeretek megszerzését, melynek birtokában a jogi feladataik ellátására szakmailag megalapozottabban és hatékonyabban lesznek képesek.

Képzés feltétele: Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: “Fizetésképtelenségi (csődjogi) szakjogász”

Önköltséges, intenzív, levelező rendszerű képzés, ami havonta két nap (péntek és szombati napokon megtartott) konzultáción való részvételt jelent. Az 1. félév képzési díja: 120 000 Ft

További információk a http://www.rodin.hu/rendezveny/fizeteskeptelensegi-csodjogi-szakjogasz oldalon, vagy közvetlenül az egyetemen: Dr. Juhász László részfoglalkozású egyetemi adjunktus, programvezető, a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának vezetője, Tel.:(30)650-6463