A Kormány szeptember 16-án írta alá 13 bankkal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével (PSZÁF) a Magatartási Kódexet, mely a bankok egyoldalú erőfölényével szemben ad védelmet a hitelt felvevő ügyfeleknek.

A gazdasági válság rendkívüli módon éreztette – érezteti – hatását a lakások és ezzel együtt a lakáshitelek piacán. A hiteleket nyújtó pénzintézetek egyoldalú erőfölényhez jutottak ügyfeleikkel szemben. A legnagyobb kritikát az egyoldalú szerződésmódosítások miatt kapták a bankok. A Kormány és a pénzintézetek között ezért nyár közepén megállapodás született az egyoldalú szerződésmódosítások két hónapos moratóriumáról. E két hónap alatt született meg az a Magatartási Kódex, melyet a magyar piac hitelállományának közel 90 %-ával rendelkező 13 hitelintézet – a Budapest Bank, CIB Bank, Citibank, Erste Hungary Bank, FHB Jelzálogbank, K&H Bank, Magyar Fejlesztési bank, MKB Bank, Magyar Takarékszövetkezeti Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank, Unicredit Bank, Volksbank –, a PSZÁF és a Kormány írtak alá.

A Kódex – a lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról – alapvető célja a hitelezők és ügyfeleik közötti bizalom megerősítése. Mint önszabályozó eszköz, aláírása önkéntes, betartását az aláírók önkéntesen vállalják. Jogi eljárást a PSZÁF fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló törvényben (2008. évi XLVII. törvény) leírt magatartás esetén indíthat. Ezen túlmenően a Felügyelet folyamatosan nyomon követi és tájékoztatja a nyilvánosságot a Magatartási Kódexben megfogalmazottak teljesítéséről, valamint közzéteszi a Kódexhez nem csatlakozó intézmények listáját.

A Kódex alapelvként fogalmazza meg az átláthatóságot (a szükséges információk hozzáférhetőségét) a szabályelvűséget (a hitelezői gyakorlat jogszabályokhoz és jó gyakorlathoz igazítása) és a szimmetriát nemcsak a hitelezőre hátrányos, de a hitelezőre előnyös változásoknak is érvényesülnie kell a kamatok díjak vagy költségek módosulásában.

A felelős hitelezés elveit felsoroló I. fejezetben a Kódex lefekteti a bankokkal szemben támasztott elvárásokat. Ezek értelmében a pénzintézetek hitelezéskor figyelembe kell, hogy vegyék az ügyfél teherbíró képességét, termékeiket az ügyfelek igényeihez igazítják, átláthatóvá teszik a szolgáltatásokat és a szerződési feltételeket is. Segítik az ügyfelek tájékozódását a várható kockázatokkal, és a hosszabbtávú szempontok mérlegelésével kapcsolatban. Együttműködőek, rugalmasak és segítőkészek az ügyfelekkel.

A szabályozás 20 pontban írja le a szerződéskötés előtti hitelezői magatartás általános elveit. Ezek szerint a hitelezők vállalják, az ügyfelek tájékoztatását az intézmény eltérő feltételű termékei közötti összehasonlításról, segítenek az ügyfélnek felmérni saját teherbíró képességüket, kerülik a bonyolult írásbeli leírásokat és szóbeli tájékoztatással is segítik az ügyfeleket, és más módon is megkönnyítik információhoz jutásukat. Az ügyfelek életkorát nem tekintik a hitel automatikus elutasítását megalapozó ténynek, segítik az idősebb ügyfelek hitelhez jutását esetlegesen kiegészítő biztosítékkal csökkentve a hitelezés kockázatát. Amennyiben a hitel fedezeteként életbiztosítás megkötését kívánja a bank, erre csak a pozitív hitelbírálatot követően kerüljön sor, és az ügyfél választhasson szabadon az életbiztosítások közül. Írásban Tájékoztatják az ügyfelet arról, hogy van e mód a szerződés díjmentes felmondására, valamint lehetőséget biztosítanak a deviza alapú hitelek egyösszegű törlesztésére.

A Kódex szabályozza a szerződési feltételek egyoldalú módosításának feltételeit. Meghatározza a kamatokra, díjakra, költségtényezőkre vonatkozó árazási elveket. Az ok listában felsorolja az egyoldalú kamatváltozatás feltételeit, mint amilyen a jogi szabályozói környezet megváltozása, a pénzpiaci feltételek módosulása, az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása. A kamaton kívüli egyéb jutalékok, költségek és díjak a KSH által megadott inflációs ráta mértékében módosíthatóak.

Az ügyfelek fizetési nehézsége esetén a pénzintézetek a hitelek átütemezésével, a törlesztési időszak meghosszabbításával vagy más áthidaló módszerekkel segítenek. Ezekről a lehetőségekről írásban tájékoztatják az ügyfelet. Deviza alapú hitelek esetén biztosítják a devizában való egyösszegű törlesztést, vagy a hitelkiváltást.

Amennyiben az áthidaló módszerek nem vezetnek megoldásra és végrehajtási eljárás válik szükségessé a felelős hitelezői magatartás elvei a következőképpen alakulnak. A hitelintézet a végrehajtási eljárás megelőzése érdekében felveszi az ügyféllel a kapcsolatot, tájékoztatja őt a végrehajtási eljáráson kívüli tartozáskiegyenlítés lehetőségeiről. Amennyiben ennek ellenére végrehajtási eljárásra kerülne sor, a hitelező az adóssal együttműködve köteles eljárni. A hitelezők a biztosíték érvényesítése esetén részletes tájékoztatásra és elszámolásra kötelesek. Az ügyfélnek 90 napot biztosítanak az ingatlan általa történő értékesítésére. Hitelezői fedezetértékesítés esetén az ingatlan értékesítése nyilvános, és az értékesítést követő lehető legrövidebb időn belül elszámolnak az adóssal.

A hitelezők a Kódex hatályba lépéséig továbbra is fenntartják az egyoldalú szerződésmódosítási moratóriumot, melyet július 17-én léptettek életbe.

A bankok Magatartási Kódexe és az október 1-vel életbelépő támogatott lakáshitelek az elképzelések szerint segítik majd a lakáspiaci helyzet pozitív változását és a banki ügyfelek bizalmát is megerősíthetik.