Az Egészségbiztosítási Felügyeletnél „szakmai alapú, tökéletesen befolyásmentes, néha talán görcsös precizitással, de mindenképpen az ügyek korrekt kivizsgálását szolgáló eljárásrendet honosítottunk meg ”- hangsúlyozza büszkén Kovácsy Zsombor a Jogi Fórumnak adott, a mai magyar egészségügyet górcső alá vevő interjúban.

Dr. Kovácsy Zsombor orvos, jogász, egészségügyi szakmenedzser végzettséggel rendelkezik, jelenleg saját ügyvédi irodáját vezeti (www.kovacsy.hu), korábban többek között az Egészségügyi Minisztérium jogi és nemzetközi ügyekért felelős szakállamtitkára, 2009. áprilisi lemondásáig az Egészségbiztosítási Felügyelet – első – elnöke.

“A magántőke ma Magyarországon szitokszó, pedig láthatjuk, hogy attól, hogy valami állami, még egyáltalán nem egyenlő, nem méltányos, nem garantált. Az, hogy tőkebefektetésen alapuló egészségügy (legyen szó kórházról vagy biztosítóról) mennyire szolgálja a betegek javát, a szabályozási környezeten, a garanciákon múlik. A lényeg a tulajdonos érdekeit a közérdek felé terelni, vagyis úgy érje meg neki a befektetés, ha az emberek hatékonyan gyógyulnak, vagy nem is lesznek betegek.

Az interjúban Kovácsy Zsombor ügyvéd Czank Bernadett kérdéseire válaszolva részletesen beszél az egészségügy jelenlegi helyzetéről, az Egészségbiztosítási Felügyelet szerepéről és létjogosultságáról, az egészségügyi jogokról és kötelezettségekről.

“Azzal tudom alátámasztani a Felügyelet szükségességét, hogy a beteg-szolgáltató-biztosító háromszög felett álló, a biztosítót irányító minisztériumtól nagyban független szervezet, amelynek működésében sikerült az egészségügyi hatósági ténykedés teljesen újszerű habitusát kialakítani: szakmai alapú, tökéletesen befolyásmentes, néha talán görcsös precizitással, de mindenképpen az ügyek korrekt kivizsgálását szolgáló eljárásrendet honosítottunk meg.

Az interjúban szó esik továbbá a műhibaperek kérdésköréről, azokkal kapcsolatban a bizonyítás nehézségeiről, a „szakértő bíráskodás” jelenségéről, az orvosok és a betegek jogairól, kötelezettségeiről, az ügyeleti idő munkajogi szabályozása, az “egészségügyi próbavásárlás” és a várólisták problematikájáról,

“Problémaként nem a jogszabályi hátteret említeném – ahhoz az ember igyekszik alkalmazkodni, bármilyen legyen is –, inkább azt a tényt, hogy sokszor hiányzik a pontos dokumentáció, ami nagyon megnehezíti az intézmény helyzetét, hiszen nem bizonyítható az ellátás megfelelő megtörténte. Probléma továbbá, hogy főleg egy speciális szakterület esetén szinte lehetetlen független szakembert találni, aki az eset szakmai megítélését teljes hitelességgel vállalhatná, hiszen az az 5–10 szakember, aki hazánkban az adott területen nagy tapasztalattal rendelkezik, egymás tanára, diáktársa, főnöke volt, vagy ma is az.”

“A helyzet azért évről évre javul: már nemcsak a menedzserek, de a betegellátók között is egyre több a modern szemléletű orvos. Sok türelem kell a betegellátáshoz, megalázóan alacsonyak a bérek, de a kellemetlen, klasszikus értelemben nem szakmai feladatokat is el kell végezni – legjobb, ha átérezzük, hogy ez szükséges és jó, hiszen így könnyebb megfelelni a követelményeknek, mintha csak azért tesszük, hogy ne kapjunk büntetést…

A teljes interjú elolvasható a Jogi Fórum ‘Interjú’ mellékletében →