2011. szeptember 1-jétől a hatóság leveheti a külföldi rendszámtáblát arról az autóról, amelynek üzemben tartója nem tudja igazolni, hogy jogszerűen használja belföldön a gépjárművet.

Júliusban látott napvilágot az a közlekedési igazgatási tárgyú kormányrendelet, mely a külföldön forgalomba helyezett autók hazai használatának szab korlátot annak érdekében, hogy indokolatlanul ne legyen kibúvó a magyar adózási szabályok alkalmazása alól.

A külföldi rendszámmal trükközők minden bizonnyal több közúti ellenőrzésre, és bírságolásra számíthatnak ősztől. A 138/2011 (VII.19.) kormányrendelet alapján, ha a gépjármű ellenőrzése során bebizonyosodik, hogy a külföldi hatósági jelzéssel ellátott autót a – belföldi szabályok értelmében – jogellenesen használják, akkor a rendőrség a külföldi hatósági jelzést és engedélyt a helyszínen elveszi és az elvétel okának megjelölése mellett 8 napon belül megküldi a rendszámot és a papírokat a jármű belföldi üzemben tartója vagy a járművezető lakóhelye, székhelye, telephelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak. A magyar hatóság a jelzést az engedéllyel együtt bevonja, és tájékoztatja a belföldi üzembentartót, hogy amennyiben a bevonást elrendelő határozat jogerőssé válásáig nem igazolja a belföldi üzemeltetés jogosságát, illetve 15 napon belül nem kezdeményezi a jármű belföldi üzembe helyezését, úgy az autó papírjait és rendszámát megküldi a kiállító hatóságnak. Abban az esetben viszont, ha a jármű üzembentartója igazolni tudja a jármű belföldi használatának jogszerűségét, a rendszámtáblát és a forgalmi engedélyt visszakapja és az eljárást megszüntetik vele szemben. A jogszabályváltozás lehetővé teszi ugyanakkor, hogy a közlekedési hatóság és a rendőrség a külföldi rendszámú gépjármű vezetőjével szemben – a belföldi használat szabályainak megsértése esetén – a bírságolás eszközével éljen.

Kérdésként merülhet fel, hogy miként tudja megfelelően igazolni a jármű vezetője a belföldi használat jogszerűségét? A jövőben nem lesz elegendő a külföldi szokásos tartózkodási helyre hivatkozás a nem magyar rendszám használatakor, azt az autósok csak rendszeres külföldi munkavégzéssel igazolhatják, vagy kezdeményezhetik a belföldi forgalomba helyezést. Azok számára, akik nem tudják megfelelően igazolni a jogszerű belföldi használatot, további kockázatot jelent majd az adóhatóság figyelme, mivel ilyen esetben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzésre is számíthat majd a jogsértő.

További közlekedési tárgyú jogszabály változások

A közlekedés biztonságának javítását célozzák azok a további jogszabály módosítások, melyek idén júliustól léptek hatályba és szigorúbb következményt fűznek a közlekedés során megvalósuló, egyes jogellenes cselekményekhez. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben (Kkt.) felsorolt jogsértések (gyorshajtás, biztonsági öv használatának elmulasztása, tilos jelzésen történő áthaladás, ittas járművezetés) esetén az ellenőrzés alkalmával a járművet a bírság megfizetéséig – külön határozat kiadása nélkül – a közlekedési hatóság visszatarthatja. Szintén visszatartható a jármű abban az esetben is, amennyiben az eljáró hatóság a közúti ellenőrzés során megállapítja, hogy a jármű vezetőjének (vagy az üzembentartónak) közigazgatási bírság tartozása áll fenn. A jogalkotó az új rendelkezésektől reméli, hogy jelentősen csökkeni fog a külföldi hatósági jelzéssel ellátott gépjárművekkel elkövetett szabályszegések száma.

A Kkt. módosításával ugyanakkor egyes közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértések (gyermekbiztonsági rendszer, a motorkerékpár-bukósisak és a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezések megsértése) kikerültek a szabályszegések köréből, és ezek szabálysértésnek minősülnek.

Szigorúbb szabályozás alá került az ittas vezetés bűncselekménynek nem minősülő alakzata is, melynek esetén fix bírságtételek kerültek bevezetésre (150 ezer, 200 ezer, 300 ezer forint).

Változtak továbbá az egyes jogsértésekhez rendelt előéleti pontszámok is, szabálysértések esetében  az eddigi 1-5 helyett 1-8 pont adható, míg a gondatlan bűncselekmény esetében az eddigi 6 helyett 9, szándékos bűncselekményeknél 9 helyett 11 pont szabható ki. Amennyiben 2 súlyosabb szabályszegés elkövetése megvalósul, és az érintett személy eléri a 18 pontot, a vezetési jogosultság 6 hónapig tartó szüneteltetésére is sor kerülhet.