Az újonnan végzett jogászok a frissdiplomás-átlagnál havi 13 ezerrel forinttal keresnek többet. A Diplomás Pályakövetési Rendszer felmérése szerint egyre nagyobbra nyílik a nemek közötti jövedelemolló: a jogon végzett férfiak 210.150 forint fizetésével szemben a nők csupán havi 167.550 forintot könyvelhetnek el.

A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) legfrissebb felmérésében, amelyben összesen 24 233 frissdiplomás válaszait dolgozták fel, az adatfelvételt harminckét felsőoktatási intézmény végezte, míg az online kérdőívre megkeresésre beérkezett anonim válaszokból az országos adatbázist az Educatio Nonprofit Kft. készítette el. A Veroszta Zsuzsanna által összeállított jelentés szerint a vizsgálat során azokat a fiatalokat keresték meg, akik 2008 és 2012 között végeztek az ország 32 felsőoktatási intézményének valamelyikében. A kutatók a következő kérdésekre keresték a választ:

● Megéri-e diplomát szerezni?
● Érezhető-e a gazdasági válság kilépésre gyakorolt hatása?
● Érdemes-e külföldön tanulni/dolgozni?
● Mekkorák a jövedelmi egyenlőtlenségek?

Arra a kérdésre, hogy megéri-e diplomát szerezni, a válasz igen, hiszen a diplomások körében kevesebb a munkanélküli és a jövedelmük is jelentősen meghaladja az átlagot. A DPR által a frissdiplomásoknál mért munkanélküliségi arány 5,8%, ezzel szemben a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a 25–54 évesek, vagyis az úgynevezett legjobb munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 9,6%. Figyelmet keltő tény, hogy a későbben végzetteknél magasabb az állástalanok aránya: a 2008-ban végzetteknél ez a ráta még 3,1, a 2010-eseknél 5,5, a 2012-eseknél pedig már 9,1 százalék. A KSH „Magyarország 2012” című kiadványa arról számol be, hogy a diplomás 20-24, illetve 25-29 évesek esetében а munkanélküliségi ráta többszöröse a 15-64 éves felsőfokú végzettségűekének. A 20-24 éves diplomás fiatalok munkanélküliségi aránya 18,9, а 25-29 éveseké 8,1, míg а 15-64 éveseké 4,5 százalék volt 2012-ben.

A DPR szerint a Magyarországon dolgozó frissdiplomások havi nettó átlagjövedelme 2013-ban 168.400 forint volt. Ami a részleteket illeti, a 2012-ben végzettek 154.250, a 2010-ben diplomázók 165.510, a 2008-ban munkába állók havonta nettó 187.340 forintot kerestek. Mindehhez képest a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján nemzetgazdasági szinten az átlagos nettó kereset 149.200 forint volt.

A gazdasági válság éreztette hatását a frissdiplomások kilépésén. A 2008-ban végzők 40,1%-a egy hónapon belül munkát tálalt, ugyanez az arány 2010-ben 29,5%, 2012-ben 29,8% volt. 2008 után az elhelyezkedéshez szükséges idő mellett az álláskeresési aktivitás is növekedett, vagyis átlagosan több munkáltatói kapcsolatfelvételre volt szükség az első állás betöltéséhez. Az is egy árulkodó adat, hogy 2008 után egyre csökkent a nagyobb munkaerő-piaci stabilitást jelentő határozatlan idejű szerződésekkel foglalkoztatott frissdiplomások aránya: 2008-ban ez még 72,6% volt, 2012-ben már csak 64%.

A külföldi tanulmányok gyakoriságával kapcsolatban érdekes adat, hogy míg a felsőfokú évek alatt átlagosan a hallgatók 9,8%-a folytat külföldi tanulmányokat, ez az arány a joghallgatók vonatkozásában 13,3%. Az egyetem alatti nemzetközi mobilitási tapasztalatok a későbbi munkaerő-piaci kilépésen is éreztetik hatásukat, hiszen a külföldi tanulmányokat folytatók a végzés után jóval magasabb jövedelmet értek el: a külföldi tanulmányokat nem folytatók havi nettó 179.050 forint átlagjövedelmével szemben a nemzetközi tapasztalatúak 247.040 forintot kerestek

A diplomázás után külföldi munkát vállalók aránya képzési területenként nagyon differenciált képet mutat – a legmagasabb a művészeti diplomások aránya (13,1%), és a legalacsonyabb a jogi diplomásoké (3,7%), ráadásul a jogászok jelentős része (40%) nem jogi munkakörben helyezkedik el. A frissdiplomásoknál a magyarországi átlagkeresetekhez képest a külföldi munkavállalással szerzett jövedelmek magasabbak. Az összes – tehát akár Magyarországon, akár külföldön – foglalkoztatott frissdiplomás átlagjövedelme magasabb, mint a hazai kereseti átlagértékek.

Magyarországon a friss jogi diplomások 2013-ban a frissdiplomás-átlagnál mintegy 13 ezerrel forinttal többet, havi nettó 181.230 forintot kerestek. A legmagasabb frissdiplomás kereset az informatikai (231.510 forint), a legalacsonyabb a pedagógusi (124.770 forint) és a művészeti (130.950 forint) diplomákhoz társult. A frissdiplomások jövedelmi visszajelzései alapján a legnagyobb kibocsátású szakok diplomásainak havi jövedelme között átlagosan több tízezer forintos különbségek is fennállhatnak. Így a Pázmány Péter Katolikus Egyetem informatikai karán végzettek például nettó 251 ezres jövedelemről számoltak be, ugyanakkor a Debreceni Egyetem informatikusai 193 ezerről. A frissen végzett jogászok között is a pázmányosok vezetnek havi nettó 198 ezer forintos jövedelemmel, a Pécsi Tudományegyetemről kikerülők 182 ezret, a Szegeden végzettek 167 ezret keresnek, a győri Széchenyi István Egyetemen diplomázók viszont csak 146 ezer forintos fizetést.

Továbbra is jókorák a nemek közötti jövedelemkülönbségek. Sőt egyre nagyobbra nyílik a jövedelemolló: ameddig a frissdiplomás férfiak 2011-ben 40 ezer forinttal kerestek többet kolléganőiknél, 2012-ben 45 ezerre nőtt a különbség, 2013-ban pedig már átlagosan 50 ezer forint volt az eltérés. Szemernyivel sem kedvezőbb a helyzet a jogi végzettségűek összevetésében: a férfiak 210.150 forint fizetésével szemben ugyanis a frissdiplomás nők csupán havi 167.550 forintot könyvelhetnek el.