75 éves a szarajevói egyetem állam-és jogtudományi kara. Az évfordulót az teszi igazán különlegessé, hogy a kar életében is először a vezetés minden tagja nő.

Megalakulása óta a szarajevói jogi fakultás sok viszontakságon ment keresztül az éppen aktuális szövetségi vagy éppen köztársasági felsőoktatási törvényeknek megfelelően, de mindvégig önálló, autonóm intézmény maradt.  Ezideig több mint 15 ezer jogász hallgató végzett a karon.

A Szarajevó Egyetem jogi fakultásának épülete – Forrás: FBL.ba

Szarajevóban a joghallgatók oktatásban fontos szerepet vállalnak a legkülönbözőbb gyakorlati szakemberek – bírák, ügyészek, ügyvédek, alkotmánybírák, választottbíróságok tagjai, illetve az Ombudsman Hivatal szakemberei egyaránt.

Alapítása óta a szarajevói jogi karnak három női dékánja volt, egyikük az idén kinevezett dr. Zinka Grbo.  Vezető társai jelenleg mind hölgyek: dr. Amila Ferhatović oktatási és hallgatói ügyekért felelős dékánhelyettes, dr. Amila Ždralović kutatási dékánhelyettes, dr. Edina Sudžuka pénzügyi dékánhelyettes, dr. jur. Iza Razija Mešević nemzetközi együttműködési dékánhelyettes és Vesna Lazić MA jur. a kar titkára.

A Szarajevói Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának vezetése – Forrás: pfsa.unsa.ba

Dr. Zinka Grbo egyetemi tanár, dékán:

„Ma már nekünk nőknek lehetőségünk van arra, hogy tevékenyen hozzájáruljunk a velünk szembeni előítéletek feloldásához. A jogtudósok célja és feladata segíteni a társadalmi fejlődést, a jogegyenlőség kialakulását, hogy a nők által végzett munka és elért eredmények megfelelő elismerésben részesüljenek. E tekintetben szeretnék minden hallgató számára egyedi példakép lenni.”

Zinka Grbo a kereskedelmi jog professzora. A kar 75 éves történetében Ő a legfiatalabb, a harmadik dékán. Bosznia-Hercegovina képviseletében tagja a Párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Nemzetközi Választottbíróságának.

Dr. Amila Ferhatović egyetemi docens, oktatási és hallgatói ügyekért felelős dékánhelyettes:

„A jogi tanulmányok vonzereje valószínűleg abban rejlik, hogy a jog eszközével hatni tudunk a társadalmi viszonyokra, folyamatokra, de még az emberek közötti kapcsolatokra is. Minden társadalmi viszonyt szabályoz a jog, így a jogtudomány a társadalmi összhang megteremtésének fontos gyakorlati eszköze is lehet. Üzenem a fiataloknak: A tudás erő! Erősek csak a tudás birtokában lehetünk!”

Dr. Edina Sudžuka egyetemi docens, pénzügyi dékánhelyettes:

„Én azt üzenem a fiatal jogászoknak, hogy legyenek aktív részesei a társadalmi életnek, ösztönözzék és befolyásolják az állampolgári öntudat kialakulását polgárok, kollégák, ismerősök, barátok, rokonok körében egyaránt, ezzel is hozzájárulva a jogi normák által megalapozott társadalmi hatalom igazságosabb újraelosztásához. Szeretném felhívni a diákokat és a fiatalokat, hogy legyenek nyitottak a szükséges ismeretek, kompetenciák és képzések elsajátítására az általuk választott területen belül és azon kívül is, és folyamatosan dolgozzanak olyan új ismeretek és készségek elsajátításán, amelyek erősítik önbizalmukat és fejlesztik értelmi képességeiket.”

Dr. Amila Ždravlović, egyetemi docens, tudományos kutatásokért felelős dékánhelyettes:

„Ha röviden kell jellemeznem magam, akkor elsősorban feminista vagyok, és emellett a filozófiai és szociológiai tudományág tudósa. Az elmúlt néhány évben különösen az empirikus kutatásra összpontosítottam, ami jól tükrözi erőfeszítéseim irányát. A célom, hogy a fiatalok gondolkodjanak, és intenzív elméleti munkával és gyakorlati erőfeszítésekkel cselekedjenek egy igazságosabb és méltányosabb világ megteremtése érdekében.”

Dr. iur. Iza Razija Mešević, a szellemi tulajdonjog területén dolgozó docens, nemzetközi együttműködési dékánhelyettes:

„Megmondom őszintén, nekem időbe telt, mire megtaláltam a helyemet a jog világában – negyedéves joghallgatóként fedeztem fel és szerettem bele a szellemi tulajdonjogok területébe. Ez a jogág számos engem érdeklő témát egyesít magában – művészet, közgazdaságtan, technológia stb.-, nagyon komplex és innovatív! 

Azt tanácsolom a hallgatóinknak, hogy mindig maradjanak kíváncsiak és ápolják kreativitásukat. A jog olyan, mint egy élő szervezet – folyamatosan változik, és alkalmazkodik az aktuális társadalmi, gazdasági és politikai viszonyokhoz, és ez nagyon izgalmas! ”

Vesna Lazić, MA iur, az Állam- és Jogtudományi Kar titkára:

„A jog számomra szerelem, hivatás! Összeegyeztethető benne a kötelesség az élvezettel – ez nekem mindig is kiemelten fontos szempont. Mert ha valamit szeretetből és örömmel teszünk, akkor azt jól, helyesen tesszük!

Én elsősorban azt tanácsolom a jogi pályára lépő fiataloknak, hogy legyen saját, tiszta értékrenden alapuó céljuk, és ne hagyják magukat letéríteni a céljuk felé vezető útról. Csak akkor találjuk meg a helyünket a csillagos ég alatt, ha valóban hiszünk abban, amire vágyunk.”

Forrás: FBL.ba

A nyitókép készítője Imrana Kapetanović. A nyitókép és az idézetek forrása: fbl.ba