A növekvő infláció és a gyengülő forint miatt egyre gyakoribb téma az euró használatának lehetősége a magyar gazdaságban. A társasági adó megfizetésére például augusztus óta már nem csak forintban, hanem euróban vagy amerikai dollárban is lehetőség van. Ennek apropóján a Taylor Wessing ügyvédi iroda szakértői összegyűjtötték, hogy a jelenlegi szabályok értelmében milyen más esetekben lehetséges forint helyett külföldi pénznemben fizetni Magyarországon.

A munkabér euróban történő kifizetése sokak számára tűnik vonzó opciónak, erre azonban az irányadó jogszabályok értelmében – főszabály szerint – nincs lehetőség, azt forintban kell kifizetni.

Kivételt képeznek ez alól azonban az ún. „vezető állású munkavállalók”, valamint a külföldön történő munkavégzés.

Habár a törvény azt is kimondja, hogy jogszabály (így akár pl. egy kormányrendelet) ettől eltérően rendelkezhet,

jelenleg nincs olyan jogszabály hatályban, amely egyéb esetekben is lehetővé tenné a forinttól eltérő pénzben történő munkabérkifizetést.

Cégek esetében szintén észszerű felvetés lehet a külföldi pénznemben történő ügyletkötés, illetve számlázás.

Erre a magyar jogszabályok alapján akár magyar cégek egymás közötti viszonyaiban is lehetőség van.

„Ugyanakkor külföldi pénznemben történő elszámolás során fontos szem előtt tartani a pénzügyi tárgyú szabályok, így például az Áfa-törvény szabályait is” – figyelmeztet Torsten Braner, a Taylor Wessing Budapest irodavezető ügyvédje.

Ezzel szemben fogyasztói viszonylatban már árnyaltabb képet mutat a szabályozás. A fogyasztókkal üzleti kapcsolatba lépő cégekre irányadó fogyasztóvédelmi szabályok értelmében ugyanis az eladási árat, illetve – határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével – a szolgáltatás díját forintban kell feltüntetni. A szabály kifejezetten az ár feltüntetésére vonatkozik, viszont nem szól a kifizetésről. Így

nem kizárt a külföldi pénznemben történő fizetés olyan ügyletekben, melyek során a fogyasztónak lehetősége van egyedileg megtárgyalni a feltételeket.

A fogyasztóvédelmi szabályok hatálya kiterjed az ingatlanokra is, így a fentiek fogyasztói ingatlanügyek esetében is irányadók. Mivel ingatlanok esetében jellemzően adott a lehetőség, hogy a felek az ügylet feltételeit egymással egyedileg megtárgyalják, így elvileg elképzelhető, hogy például ingatlan adásvétel során euróban egyenlítse ki a vételárat a vevő.

Magánszemélyek egymás közötti viszonyaiban azonban az alapvetően kiegyenlített erőviszonyokra tekintettel nem lépnek életbe szigorú fogyasztóvédelmi szabályok. Az ilyen esetekre alkalmazandó szabályozás megengedő, hiszen

az adott ügylet során a felek szabadon megállapodhatnak a vételár, valamint annak teljesítésének pénznemében.

Amennyiben megállapodásra nem kerül sor, úgy a mögöttes törvényi szabályok lépnek életbe, vagyis a teljesítés helye és ideje szerinti pénznem lesz alkalmazandó.