Elektronikus pénztárca, digitális postaláda és dokumentumtár, digitális aláírás – csak néhány innovatív vívmány, melyek a jövőben lehetővé teszik az állam és polgárai közötti hatékony digitális kapcsolatot. A digitális állampolgárságot érintő nagyobb, prioritást élvező ügyintézések fejlesztése már 2023-ban elkezdődött, a 2026-ig terjedő első stratégiai szakasz végére pedig – várhatóan – szinte minden közigazgatást érintő ügyet online el tudunk majd intézni. 

Egyszerű, kényelmes és transzparens módon biztosított digitális kapcsolat az állam és polgárai közötti eljárásokban – az információs és kommunikációs technológiák fejlődésének köszönhetően egy átfogó informatikai fejlesztési folyamat részeként jön létre a digitális állampolgárság.

A digitális állampolgárság fogalma nem újkeletű, de jelentése az elmúlt évtizedben sokat módosult. Míg tíz évvel ezelőtt elsősorban a digitális eszközökkel együtt élő, azokat használó embert értették alatta, mára inkább a hivatalos, állampolgárként intézhető ügyek és igénybe vehető szolgáltatások egyre szélesebb körének online térbe költöztetésén, az állam és az állampolgár közötti interakciók elektronikussá válásán van a hangsúly.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény szerint a törvény célja a digitális állampolgárság létrehozása, ennek keretében az, hogy felhasználóbarát alapokra helyezze a digitális térben történő ügyintézést és szolgáltatások nyújtását. A törvény az egyszerű, kényelmes és hatékony szolgáltatásnyújtás megteremtését tűzi ki fő céljául és 2024. július 1-jén lép hatályba.

A törvény hatálya kiterjed

 • a digitális szolgáltatást igénybe vevő természetes személyekre, gazdálkodó szervezetekre, valamint más jogalanyokra,
 • a digitális szolgáltatás nyújtására köteles szervre,
 • a digitális szolgáltatás biztosítására kötelezett szervezetre, valamint
 • a digitális szolgáltatás nyújtását önként vállaló jogalanyra

A jogszabály alapján a digitális állampolgárság, és ezzel a digitális állampolgár azonosító valamennyi, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó személyt megillet, annak igazolására nem kell hatósági igazolványt kiadni. Létrejön továbbá a digitális állampolgárság nyilvántartás, amely az arra irányuló kérelem hiányában is tartalmazza a digitális állampolgárok azonosítóját.

A jogszabályban foglalt kivételektől eltekintve a felhasználó a digitális szolgáltatást biztosító szervezet előtt az ügyei digitális térben történő intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikusan végzi, nyilatkozatait elektronikus úton teszi meg.

Az ügyintézés elsősorban a digitális állampolgárság keretalkalmazás útján, egyéb esetben az egységes, személyre szabott ügyintézési felületén, vagy a digitális szolgáltatást biztosító szervezet által közzétett tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő elektronikus úton zajlik. A digitális térben a dokumentumok elektronikus formában jönnek létre, papír alapon irat kivételes jelleggel állítható csak ki.

A magyar kormány a 2022-es év végén fogadta el a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program (NDÁP 2022),  azzal a céllal, hogy az állampolgárok 2026-ra a lehető legtöbb közigazgatási ügyet mobiltelefonjukról is elintézhessék (hiszen – felmérések szerint – mobiltelefonon keresztül a lakosság sokkal nagyobb hányada éri el az internetet, mint számítógépen vagy laptopon keresztül). A program által kitűzött célok:

 • az egyes állami szerveknél keletkező adatok hatékonyabb összekapcsolását az ügyintézés további gyorsítása érdekében;
 • egy nemzeti felhőtechnológia kiépítését, amely a további digitális fejlesztéseket megkönnyítené, és költségmérséklő hatása is lenne;
 •  az összes online állami ügyintézési felület egységes vizuális megjelenítését és nyelvi egyszerűsítését.

A digitális állampolgárság 5 alappillére a NDÁP alapján:

 • Az elektronikus tárcában elérhető lesz az összes okmány digitális változata, amely biztosítja a digitális azonosítást.
 • Az állampolgárokkal való kapcsolattartást egy digitális postaláda teszi lehetővé rendezett és áttekinthető módon.
 • Az elektronikus dokumentumtárban az ügyintézések, levelezések valamennyi dokumentuma elektronikus formában tárolható.
 • Az elektronikus aláírás szolgáltatással az EU teljes területén elfogadható módon hitelesen írhatók alá a dokumentumok.
 • Az elektronikus fizetéssel teljesen integrálttá válik az állampolgári szolgáltatás, amellyel nem csak az állammal folytatott fizetési tranzakciókat lehet indítani.

Júliustól a legfontosabb, mindennapi életünket megkönnyítő, digitális térben elérhető keretszolgáltatások tehát az alábbiak lesznek:

 • eAzonosítás,
 • eAláírás,
 • ePosta,
 • eDokumentumkezelés,
 • eFizetés.

A Nemzeti Digitális Állampolgárság Program (NDÁP 2022) ITT elolvasható.