Eben Moglen, a Columbiai Jogi Egyetem professzora és a Free Software Foundation tanácsadója szerint idén nyáron valószínűleg olyan per kerül egy amerikai bíróság elé, mely közvetetten a közismert GNU General Public License jogi megítéléséről dönt majd. A szakértő a Linuxplanet újságírójának elmondta: még nem biztos, hogy megindítják-e az eljárást, mivel az eddigi tapasztalatok szerint a kérdéses ügyhöz hasonló esetekben eddig sikerült elérni a pert megelőző egyezséget. A GNU GPL közismerten a szabad (open source) szoftverek terjesztéséhez használt felhasználási szerződés, zömében Linux alá írt programok körében találkozunk vele, de nem ritkán Windowos, de akár PalmOS felületekhez készült alkalmazások esetében is. A GPL egyik leglényegesebb pontja az, miszerint az adott szoftver ingyenesen használható, fejleszthető, de csak abban az esetben, ha a fejlesztéssel elért forráskódot (source code, innen az open soure kifejezés) is a programmal együtt elérhetővé teszik. Jelen esetben – mely a szakértő szerint nem ritka – egy cég nyílt forráskódú programot használt fel kereskedelmi program létrehozásához, de a végtermék forráskódját – üzleti megfontolásból – soha nem tette elérhetővé. A probléma – mint ez több jogi szakértő véleményéből kiderül – abban áll, hogy egyelőre nem alakult ki konszenzus a tekintetben, hogy a GPL-t hagyományos szerződésnek, vagy a copyright körébe tartozó jelenségnek tekintsék. Az első esetben ugyanis előfordulhat, hogy valaki úgy jut egy adott forráskód birtokába, hogy nem kell tudnia annak open source jellegéről. Ez esetben értelemszerűen nem kötik a GPL rendelkezései. Azonban, ha a copyright aspektusából vizsgálná az ügyet a bíróság, meg kellene állapítania a jogsértést. A fenti problémát színesíti az a tény, hogy az USA kötelmi joga tagállami szinten került szabályozásra, a copyright ezzel ellentétben szövetségi szintű szabályozást nyert. Végül azt sem felejtik el megjegyezni a szakértők, hogy a GPL meglehetősen “sajátos” szövegezésű (és tegyük hozzá: célú) dokumentum.