Hazánk csatlakozhat a lugánói egyezményhez A nemzetközi joghatósági egyezmény – amely tizenyolc államban érvényes,az EU-államokon kívül Svájcban, Norvégiában és Izlandon – lehetővé teszi egymás ítéleteinek elismerését és végrehajtását. Dávid Ibolya magyar igazságügy-miniszter Olaszországban, Piero Fassino olasz igazságügy-miniszterrel folytatott tárgyalásain olasz kollégája bejelentette, hogy Róma támogatja Magyarország csatlakozását az 1986-os lugánói egyezményhez.Magyarország eddig kilenc EU-tagország támogatását nyerte el, de a remények szerint az év végéig valamennyi tagország támogatását sikerül megszereznie.A nemzetközi egyezmény nemcsak az ítéletek tagállamok közötti kölcsönös elismerését és végrehajtását érinti, hanem a bírói joghatóság kérdésének szabályozásával meghatározza, hogy jogvita esetén mely államok bíróságai jogosultak bírói döntések meghozatalára, és milyen feltételek mellett lehet az egyes ítéleteket végrehajtani más államban. Eddig Magyarországnak az EU-tagállamok közül mindössze Franciaországgal, Görögországgal, Németországgal van olyan nemzetközi jogsegélyegyezménye, amely lehetővé teszi a bírói döntések kölcsönös végrehajtását, holott a gazdasági kapcsolatok rohamos bővülése ennek igényét már régóta felvetette.