Szerdán járt le a cégek számára előírt kötelező tőkeemelés bejelentésének határideje. Bár az elmúlt napokban némiképp emelkedett a cégbíróságok ügyforgalma, bizonyosra vehető, hogy a feltőkésítéssel még adós mintegy félszázezer társaság jelentős hányada már csak felszólításra, késedelmesen, vagy egyáltalán nem tesz eleget törvényi kötelezettségének. Mint ismeretes, június 16-tól a részvénytársaságoknak 20 millió, a kft.-knek 3 millió forint törzstőkével kell bírniuk. A változás bejelentésére és a szükséges összeg első részletének befizetésére a cégbírók ajánlása további 60 napot adott, és a társaságok nem is siettek: mintegy ötvenezer rt. és kft. egyelőre adós a jelentkezéssel. A fővárosi cégbíróságon például július végén, augusztus elején az átlagos 500-600 helyett naponta 400 új iratot regisztráltak. A hét elején azonban már jóval 600 fölé ugrott a beérkezett ügyek száma. Bánki Horváth Mária, a bíróság vezetője a Világgazdaságnak elmondta: Budapesten a 43 ezer érintett cégből 19 ezer még mindig nem emelte fel törzstőkéjét. Jóllehet felkészültek a mai rohamra, a bírónő szerint a határidő lejártával sem csökken radikálisan a kötelezettek száma. Sokkal inkább számít ügydömpingre augusztus 20-át követően, a szabadságolások után. Ekkor azonban a bíróság már bírságot szabhat ki a késedelem miatt. A Pest megyei cégbíróság nyilvántartásában szereplő kilencezernyi feltőkésítendő kft.-nek csaknem a fele tartozik még a változtatással. Gál Judit elnök úgy látja, hogy e cégek nagy hányada legfeljebb az ellene indított törvényességi felügyeleti eljárás során pótolja majd mulasztását. Figyelemre méltó mindenesetre, hogy több társaság is jelezte: utóbb hajtja majd végre a tőkeemelést, amelyre most objektív okok

  • például folyamatban lévő per vagy hagyatéki eljárás — miatt nem volt képes. A cégbíróságok szeptember-októbertől kezdődően először felszólítják, majd 50 ezertől 500 ezer forintig terjedő bírsággal igyekeznek rászorítani a mulasztókat a tőkeemelésre. Azok a cégek, amelyek nem tesznek eleget kötelezettségüknek, a megszűnés, végelszámolás sorsára jutnak.