Az adatvédelmi biztos állampolgári indítványok alapján az elmúlt héten egyeztetéseket folytatott a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vezetőivel a 2001. évi népszámlálás magánélet-védelmi követelményeiről. Majtényi László az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében leszögezi: a népszámlálás során a KSH fizikai és jogi biztosítékokat köteles nyújtani arra, hogy a nemzetiséggel, anyanyelvvel, vallással kapcsolatos kérdésekre adott válaszok alapján a válaszadók ne legyenek azonosíthatóak. A számlálóbiztosok kötelesek tájékoztatni mindenkit arról, hogy ezekre az érzékeny kérdésekre a válaszadás önkéntes. A tájékoztatás szerint a KSH elnöke az adatvédelmi biztossal folytatott egyeztetést követően a számlálóbiztosoknak szóló utasítását úgy módosította, hogy a kérdőívek utca, házszám, emelet, ajtó rovatait, tehát a részletes címmegjelölést üresen kell hagyni. Az ombudsman felhívja a figyelmet arra, hogy a statisztika hatályos törvényi szabályozása értelmében az érintett faji eredetére, nemzeti, nemzetiségi, etnikai hovatartozására, vallásos vagy más meggyőződésére vonatkozó adat csak személyazonosításra alkalmatlan módon és az érintett személy önkéntes adatszolgáltatása alapján gyűjthető. Tekintettel arra, hogy mindannyiunkat megszámolnak és ez a személyes adatok védelmét mélyen érinti, és hogy az adatvédelmi törvény hatályba lépése óta először került sor országos népszámlálásra, az adatvédelmi biztos a rendelkezésére álló korlátozott eszközökkel az egész folyamatot figyelemmel kíséri és a tapasztalatokról a társadalmat szükség szerint tájékoztatni fogja – fogalmaz közleményében Majtényi László.