Egyelőre nem vezetik be a sajtóelégtétel jogintézményét.
Februárban a parlament elé kerülhet viszont a lex Pokol: a kisgazda
politikus előterjesztése szerint a sajtót véleménynyilvánítás esetén is helyreigazításra kötelezhetnék. A javaslat egyik leginkább vitatott eleme a sajtóelégtétel jogintézménye volt, amelynek bevezetése – az előterjesztés szerint – a személyiségi jogok fokozott védelmét szolgálná. A tervezet lehetővé tette volna, hogy a személyében érintett fél akkor is elégtételt követelhessen, ha helyreigazításra egyébként nincs mód. Ilyen lehet például az, ha valakiről személyét sértő, de nehezen vitatható tényt vagy véleményt
tesznek közzé. Vitatható volt az előterjesztésnek az a kitétele is, amely szerint a közszereplők esetén a jó hírnév megsértésének feltétele csupán az, hogy az újságíró szándékosan – publicisztikai műfajban a bírálat mindig ilyen – vagy súlyosan gondatlanul járjon el.