Meggyőződésünk szerint a népszámlálás vallási hovatartozásra vonatkozó kérdése alkotmányosan aggályos. Az állam világnézeti semlegessége polgári demokráciánk egyik sarkköve, az alapvető szabadságjogok fennmaradásának egyik biztosítéka.
A vallási hovatartozás személyes ügy. A történelmi tapasztalatok, valamint a jelenlegi egyházpolitikai tendenciák ismeretében a vallási kisebbségekben jogos aggodalom élhet vallási meggyőződésük megjelölésével kapcsolatban.
Ezzel együtt a válaszadás önkéntessége, valamint a bármilyen formális kapcsolat “megvallására” buzdító széles körű egyházi kampány miatt egyébként sem az ország valós vallási térképe rajzolódik ki, s így a népszámlálás statisztikailag és tudományos szempontból eleve értékelhetetlen adatokat eredményez.
Ezek fényében úgy ítéljük meg, hogy a vallási megoszlásra vonatkozó adatgyűjtés valójában a világnézeti semlegesség alkotmányos elvét sértő, egyházi, illetve egyházpolitikai és politikai célok szolgálatában állhat.
Tiltakozásunk kifejezéseként nem fogunk válaszolni a vallási hovatartozást illető kérdésre, és erre bátorítjuk elvi állásfoglalásunkkal egyetértő polgártársainkat is.

Babarczy Eszter, író, Buda Ferenc, költő, Bulkai Tamás, szervező mérnök, Bulkainé Ádámosi Margit, mérnök, Dornbach Alajos, ügyvéd, Endreffy Zoltán, filozófus, MTA Filozófiai Intézet, Fellegi Ádám, zongoraművész, Halmai Gábor, akotmányjogász, az Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ igazgatója, Hankiss Elemér, szociológus, Heller Ágnes, filozófus, akadémikus, Horn György, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium igazgatója, a Human Rights Without Frontiers nevében Buda Péter mb. közép-európai regionális igazgató, a Gyógyító Buddha Közössége nevében Nagy Zoltán elnök, Jancsó Miklós, filmrendező, a Karma Kagyüpa Buddhista Közösség nevében Dévényi Katalin ügyvivő, Kenedi János, kritikus, a Keresztény Advent Közösség nevében Stramszki István elnök, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nevében Iványi Tibor elnök, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége nevében dr. Danka Krisztina szóvivő, Mészáros Klára, közgazdász, Nyilvánosság Klub Révész Sándor, újságíró,, Sajó András, alkotmányjogász, egyetemi tanár (ELTE), a Közép-Európai Egyetem Alkotmányjogi és Jogpolitikai Intézet igazgatója Szikinger István, alkotmányjogász, Szöllőssy Ágnes, művészettörténész, a Tan Kapuja Buddhista Egyház nevében Farkas Pál képviselő, Vásárhelyi Mária, szociológus, Vekerdy Tamás, pszichológus, Varga László, történész