Önszabályozó testületet alakítottak a hazai internetes tartalomszolgáltatók annak érdekében, hogy egyeztetett és szakmailag megalapozott állásfoglalásiakkal befolyásolják a hazai netpiac viszonyainak fejlődését.

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) a neve a február 15-én megalakított társadalmi szervezetnek, amelynek szervezői az induló szakaszban a két legnagyobb közönséggel rendelkező magyar portál üzemeltetői, az Index.hu és az [origo] munkatársai voltak.

Az MTE célja az, hogy

  • intézményes keretet biztosítson az internetes tartalomszolgáltatás szabályozásáról zajló szakmai vitának
  • kidolgozza és a széles közvélemény elé tárja az internetes tartalomszolgáltatás szabályait
  • egységes normarendszer alakuljon ki az internetes tartalomszolgáltatásra
  • a tartalomfogyasztók előtt is ismert, világos és követhető szabályok érvényesüljenek a hazai tartalomkészítő és -publikáló műhelyek tevékenységére
  • az egyesület képviselje a tartalomszolgáltatókat az állam különböző szerveivel folytatott egyeztetéseken
  • általában befolyást gyakoroljon az internetes kultúra fejlődésére.

Az MTE a megalakulásával egyidejűleg elfogadta az internetes tartalomszolgáltatás szakmai működési kódexét, valamint a hazai tartalomszolgáltatás etikai normáinak általánosan elfogadható rendszerét tartalmazó etikai kódexet. Az Egyesület szakmai döntőbizottságot állít fel, amely a felhasználók panaszait bírálja el, s amelynek döntéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el az Egyesület tagjai.

Az MTE tagjai vállalják a szervezet működésének finanszírozását, míg a kódexeknek megfelelő eljárásokat vállaló, nem tag tartalomszolgáltatók is élvezhetik a szervezet védelmét, valamint lehetőséget kapnak az eljárásokban, vitákban ill. szakmai párbeszédben való részvételre.

Az Egyesület megalakítása a tartalomszolgáltatók szakmai válaszaként is értelmezhető azokra a politikai kezdeményezésekre, amelyek a közelmúltban az Internet magyarországi szabályrendszerének kialakítását szorgalmazták. Az MTE határozott törekvése az, hogy a hazai szabályok megalkotását kiérlelt, az internet szakmai közege által elfogadott, a közönség által megvitatott és megismert koncepcióval segítse elő.

További információ:
Krecz Tibor, médiaigazgató, MatávNet t:432-0785, krecz.tibor@mnet.hu
Braun Róbert vezérigazgató-helyettes, Index.hu, t: 349 0989, braun@mail.index.hu