Pert kell indítania az MSZP ellen a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak (KVI), mivel a párt nem költözött ki 14 ingatlanából. A KVI már 7500 állami ingatlant mentett meg az elbirtoklástól. A kormány rövidesen dönt a költségvetési szervek vagyonkezelői gazdálkodásának átvilágításáról.

Pert kell indítania a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak az MSZP ellen, mivel a párt nem költözött ki 14 ingatlanából. Az erről 2000 tavaszán elfogadott jogszabály szerint amennyiben a párt a határidőn túl egy hónapig használja azt az ingatlant, amit vissza kellett volna adnia, a KVI “köteles az ingatlan bírói úton történő birtokba adását kezdeményezni.” Korábban az MSZP is perrel fenyegette a vagyonkezelőt, de eddig nem érkezett kereset a KVI-hez

  • mondta a Világgazdaságnak Molnár Zoltán vezérigazgató. Mint arról korábban beszámoltunk, az MSZP decemberben jelezte, perre megy amiatt, hogy az igazgatóság megtagadta a párttól az ingyenes ingatlanhasználat jogát. Akkor még 19 állami tulajdonú ingatlan sorsát vitatták.

Az MSZP 14 ingatlant nem jelentett be, és három ingatlant nem adott vissza határidőre, ezért a pártoknak járó ötezer négyzetméterből ezeknek az irodáknak a területét le kell vonni. Eszerint 450 négyzetméternyi ingatlant használhat ingyen az MSZP. A KVI felszólította a pártot, hogy a többi 4550 négyzetméterről költözzön ki, az MSZP azonban erre nem reagált

  • ismertette a fejleményeket Molnár Zoltán. A törvény érdekessége, hogy a szocialista párté volt az “első választás” lehetősége, mivel a többi párt csak az MSZP által tovább használni nem kívánt ingatlanokra nyújthatott be kiegészítő igénylést.

Ingyen juthatnának ingatlanhoz az önkormányzatok is

  • a zárszámadási jogszabály módosítása szerint –, eddig azonban erre a törvényhelyre való hivatkozással mindössze 3-4 ilyen kérelem érkezett a KVI-hez. A társadalmi szervezetek viszont pályáztak 1700 állami ingatlan tulajdonjogáért. Több mint 1500 alapítvány, egyesület és társadalmi szervezet 4500 pályázatot nyújtott be, ezekről a parlament illetékes bizottsága dönt majd. Az az ingatlan, amelyet nem osztanak ki, a KVI kezelésében marad.

Június 10-től életbe lép az állami ingatlanok elbirtoklásának lehetősége a jelenlegi jogszabályok szerint. Ez az előzetes becslések szerint csaknem tízezer ingatlant fenyeget, értékük akár a 100 milliárd forintot is elérheti. A Világgazdaság úgy értesült: készül egy módosító indítvány, amely meghosszabbítaná a határidőt. Nem a KVI kezdeményezi a módosítást, a szervezet a júniusi határidőig megállás nélkül végzi a munkát, hogy megakadályozza az elbirtoklást

  • mondta a vezérigazgató. Ehhez már megtették az első lépéseket. Mintegy 7500 állami tulajdonú ingatlannál nem volt kezelő feltüntetve. A KVI kezdeményezte a földhivatalnál, hogy őt jegyezzék be vagyonkezelőként. Így ezeket az ingatlanokat tulajdonképpen már megmentették az elbirtoklástól. A használók feltárása után döntenek a további hasznosításról. Emellett felkérték a több mint 700 költségvetési szervi vagyonkezelőt, hogy vizsgálják meg, az ő kezelésükben lévő ingatlanoknál fenyeget-e az elbirtoklás veszélye. Találtak mintegy 100 olyan ingatlant is, ahol kezelőként olyan szervezet volt feltüntetve, amelyik már nem létezik. További 224 ingatlannál pedig törvénytelenül költségvetési szervezetet jegyeztek be tulajdonosnak. A látókörbe került ingatlanok tulajdonviszonyai határidőre rendezhetők, azt azonban nem lehet kizárni, hogy lesz olyan az érintett ingatlankörben, amelyiket mégis elbirtokolnak — véli Molnár Zoltán.

A KVI egyébként kezdeményezi a költségvetési szervi vagyonkezelők átvilágítását azért, hogy optimális arányba kerüljön az egyes állami feladatok ellátása és az adott szerv által kezelt

  • e feladat ellátásához szükséges — kincstári vagyon. Több száz olyan ingatlan van ugyanis, amely nem szükséges a jogszabályban előírt állami feladatok ellátásához. Így van olyan nem agrárjellegű felsőoktatási intézmény, amelynek kezelésében termőföld van. A javaslatról hamarosan dönt a kormány.

A KVI pályázni szeretne a Széchenyi-tervben meghirdetett várprogram 6,5 milliárd forintjára is

  • árulta el Molnár Zoltán. Az elmúlt években több száz millió forintot költött az igazgatóság a várak felújítására, a 6,5 milliárd forintnyi pályázati pénzből egyes váraknál be lehetne fejezni a rekonstrukciót. Bizonyára vannak olyan önkormányzatok, amelyek nem tudják biztosítani a kellő önrészt, a KVI viszont adott esetben igen — érvelt a vezérigazgató. Egyelőre azonban mielőbb tisztázni kell a gazdasági tárcával, hogy az állami tulajdonban lévő vagyoni igazgatóság milyen feltételek mellett pályázhat, s alkalmazhatóak-e a kiírt pályázati feltételek a speciális helyzetben lévő KVI-re.