Nem írták még ki az elektronikus közbeszerzés technikai megvalósítására vonatkozó eljárást

  • tudta meg a VG — jóllehet megindításának határidejét a kormány 2000. július 15-ében szabta meg. A több hónapos késésről, illetve az ügy állásáról többszöri megkeresésünkre sem kaptunk tájékoztatást a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) informatikai kormánybiztosságán. Információink szerint az elektronikus közbeszerzésben a Magyar Posta Rt. is szerepet kíván vállalni.

A kormány

  • mint arról a Világgazdaság már hírt adott — tavaly június végén fogadta el az elektronikus közbeszerzés koncepcióját, és akkor döntött a létrehozásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről is. Határozata szerint a rendszer 2002. február 1-jéig fokozatosan áll fel, 2000. július 15-ig pedig meg kell indítani az elektronikus közbeszerzés technikai megvalósítására vonatkozó eljárást. A szerződéskötés határidejét a kormány az elmúlt év október 15-ében — felelős a Miniszterelnöki Hivatalt (MeH) vezető miniszter, a kormányfő informatikai főtanácsadójával együttműködve — határozta meg.

Az elektronikus közbeszerzési rendszer technikai megvalósítására szóló pályázatot azonban máig sem indították meg

  • erősítették meg a Világgazdaságnak.

Információk szerint a Magyar Posta Rt. is szerepet kíván vállalni az elektronikus közbeszerzésben. Ezt az értesülésünket Szigeti Ildikó, a postatársaság szóvivője sem cáfolta, de többet nem árult el. Más forrásból úgy tudjuk, hogy a cég február végére elkészítendő stratégiájában is helyet kap. A postai részvételről szóló híreket támasztja alá, hogy Kalmár István, a posta tavaly decemberben kinevezett elnök vezérigazgatója a kormányfő informatikai főtanácsadójaként vett részt az elektronikus közbeszerzés koncepciójának kidolgozásában.

A tavaly elfogadott elképzelés szerint az elektronikus közbeszerzés rendszerében az iratokat elektronikus úton kell megküldeni a címzetteknek, illetve közzétenni. Az így továbbított iratok hitelességét a rendszerben részt vevők elismerik, a működtetőnek kell biztosítani a technikai biztonságot. A határozat egyebek között kitér arra is, hogy a szerződéskötés és a fizetés is elektronikus úton történjen.

A koncepció értelmében az egyszerűsített eljárás keretében a jegyzéken szereplő szállítók meghatározott forma szerinti, folyamatosan aktualizált árajánlatot tartanak a rendszerben. Ez a beszerzés tárgyára és a teljesítés körülményeire vonatkozó lényeges adatokat tartalmazza. A megrendelő a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés esetén, ha több megfelelő alapajánlat is rendelkezésre áll, a legmegfelelőbbet választva közvetlen megrendelés útján szerződést köt, és közzéteszi az eljárás eredményét.

Az elektronikus közbeszerzési eljárás másik típusának, a felhívásosnak a szabályozása során az előzőeket veszik figyelembe. Attól eltérni az elektronikus forma által megkívánt területeken, a határidőknél és az ajánlati kötöttségnél célszerű

  • derül ki a vonatkozó kormányhatározatból.

Eszerint a 2002. január 31-ig fokozatosan létrejövő rendszer első fázisaként 2001. április 30-ig ki kell alakítani az elektronikus közbeszerzés informatikai rendszerét olyan szintig, hogy az alkalmas legyen a szállítók jegyzékének kialakítására és közzétételére, valamint

  • az informatikai termékek és szolgáltatások tekintetében — az egyszerűsített eljárások lefolytatására úgy, hogy azokban elektronikus iratokat és digitális aláírásokat lehessen használni. A technikai kialakítást követően pedig legalább két hónapot kell biztosítani a rendszer felhasználóinak felkészülésére.

Ezzel összefüggésben

  • derül ki a határozatból — az informatikai termékekre és szolgáltatásokra szóló központosított közbeszerzési szerződéseket úgy kell megkötni, hogy azok hatálya az elektronikus közbeszerzés rendszeréhez tartozó szervezetekre 2001. július 1-jétől ne terjedjen ki.

Az elektronikus közbeszerzés informatikai rendszerét müködtető, valamint az eljárással kapcsolatos hitelesítő tevékenységet ellátó szervezet megbízásának, illetve megalakításának határideje is ez év április 30-a. Az elektronikus közbeszerzés informatikai rendszerét második fázisban 2001. október 31-ig, a harmadikban 2002. január 31-ig kell továbbfejleszteni. Ekkorra

  • egy elvégzendő vizsgálattól függően — alkalmasnak kell lennie az ellenérték elektronikus úton való megfizetésére. Továbbá arra, hogy a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó valamennyi árut és szolgáltatást ezen a rendszeren keresztül lehessen beszerezni, valamint arra is, hogy bármely szervezet alkalmazhassa önként az egyszerűsített elektronikus közbeszerzési eljárás szabályait.