A törvényhozó bizonytalan jogfogalmakkal határozta meg az országgyűlési biztosok hatáskörébe tartozó hatóságokat, az államhatalmi szerv, az igazságügyi szerv és a bíróságon kívüli jogvitát kötelező érvénnyel eldöntő szerv kifejezések tartalma nem egyértelmű, ezért az Alkotmánybíróság 2001. december 15-vel megsemmisítette e rendelkezéseket.
Az Alkotmánybíróságnak az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a bizonytalan jogfogalmak miatt a hatalommegosztás rendjében meghatározó helyet elfoglaló szervek között vitatottá vált, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosának hatásköre, az általa gyakorolható ellenőrzési jog mely állami szervekre terjed ki és melyekre nem.
A testület álláspontja szerint a megsemmisített rendelkezések ellentétesek az alkotmányban rögzített jogállamiság alapértékét képező jogbiztonság elvével.
– Az Alkotmánybíróság az indítvány vizsgálatakor különös súllyal mérlegelte azt a körülményt, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, általános helyettese, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosa, valamint az adatvédelmi biztos alkotmányos intézménye fontos szerepet tölt be a végrehajtó hatalom ellenőrzésében, az állampolgárokat az állammal szemben megillető védelem megteremtésében. Működésük folyamatosságának fenntartása alkotmányos érdek – áll a közleményben.
A tájékoztatás szerint a határozathoz Bagi István és Kiss László alkotmánybírók különvéleményt fűztek, mert álláspontjuk szerint a törvénynek az országgyűlési biztosok hatóságokkal kapcsolatos hatáskörét szabályozó, hatályban maradó részei is bizonytalanok, ezért – a jogbiztonság védelme érdekében – az egész bekezdés megsemmisítésének lett volna helye.
Az ombudsmanokról szóló törvény értelmében az országgyűlési biztoshoz bárki fordulhat, ha megítélése szerint valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végző szerv eljárása, ennek során hozott határozata, intézkedése, illetőleg a hatóság intézkedésének elmulasztása következtében alkotmányos jogaival összefüggésben sérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket már kimerítette, illetve a jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
A törvény rendelkezése szerint a jogerősen befejezett ügyekre vonatkozóan az országgyűlési biztos jogosult bármely hatóság ellenőrzésére.A törvény alapján hatóságnak minősül az államigazgatási feladatot ellátó szerv, a fegyveres erők, a rendőrség, a rendészeti szerv, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a helyi önkormányzat.