A tavalyi súlyos tiszai ciánszennyezést okozó nagybányai Aurul Rt.
nem hajlandó Magyarországgal peren kívüli megegyezést kötni, mert a
28,6 milliárd forintos kárigényt túlzottnak tartja. Ben Munteanu, az
Aurul ausztrál-román vegyesvállalat termelési igazgatója közölte: a
vállalat bármiféle kárigény kielégítése elől elzárkózik. A kárigény
összege abban a levélben szerepel, amelyben a magyar állam a
vállalatot a peren kívüli megegyezés érdekében a 28,6 milliárd
forintos összeg kifizetésére szólította fel. Ha a levél átvételétől
számított 15 napon belül az Aurul Rt. nem fizet, a magyar fél
megteheti a szükséges jogi lépéseket, hiszen ez esetben a kárt
elszenvedő ország területén is lehet pereskedni.