2001. március 1-jén lépett hatályba a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2001. évi I. törvény. Az Országgyűlés által 2000. december 19-én elfogadott törvénymódosítás fő mozgatórugója az európai uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal való összhang megteremtése érdekében a közösségi jogban érvényben lévő gazdasági reklámjogi korlátozások átvétele, elsősorban a megtévesztő és az összehasonlító reklámok területén. A módosított rendelkezések a továbbiakban fenntartás nélkül megfelelnek a tagállamok megtévesztő reklámozásra vonatkozó jogszabályai és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló, többször módosított 84/450/EGK irányelvvel.

További részletek a Kreatív cikkében.