A német Bundesrat az E-Commerce-törvényben szabályozná a csatolásért ( linkelésért ) való felelősséget. Az EU E-commerce irányelve, amely az elektronikus kereskedelmi forgalom keretszabályozását adja, előírja többek közt, hogy az elekronikus módon kötöt szerződések érvényesek. Továbbá, hogy a kéretlenül küldött reklám-emaileket meg kell jelölni, hogy a tagországok jogilag kötelező erejű Opt-In rendszereket állíthatnak fel a reklám-emailek elküldésére, valamint hogy a szolgáltatók a caching és a hosting esetén ( amikor valaki a szolgáltató tudta nélkül jogellenes tartalmat tesz közzé az Interneten ) nem vonható felelősségre. Azt is rögzíti az irányelv, hogy az úgynevezett “származási ország-elv” lenne érvényes a jogvitás esetekben. A szolgáltatóknak, illetve eladóknak a saját országuk törvényei szerint kellene eljárniuk, kivéve a fogyasztóvédelem területét, ahol azon ország joga érvényes, ahol a fogyasztó, a kliens lakik. A német jogrendszerben az irányelv átvétele a Teledienstgesetz, a Teledienstdatenschutzgesetz, és a polgári eljárásjog szabályait érintené elsősorban.
További részletek német nyelven.