A szocialista párt országgyűlési képviselőcsoportja törvényjavaslatot nyújt be a jövő héten az egyenlő bánásmódról és a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról – hangzott el a frakció csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten.

Kósáné Kovács Magda, a parlament emberi jogi bizottságának MSZP-s elnöke elmondta, hogy az átfogó antidiszkriminációs előterjesztés rögzíti az alapelveket, tisztázza a fogalmakat, felsorolja a hátrányos megkülönböztetés eseteit, továbbá eljárási szabályokat alakít ki a jogorvoslatra és kitér a megkülönböztetés jogkövetkezményeire. A szankciók a pénzbüntetéstől az egyenlő bánásmód visszaállításának kötelezettségéig terjedhetnének.

A javaslat peren kívüli és bírósági jogorvoslati lehetőséget kínál, emellett az általában a sértettre háruló bizonyítási terhet megfordítja, ha a diszkrimináció például hatóság, közfeladatot ellátó szerv tevékenységével kapcsolatban vetődik fel.

Az előterjesztés az alkotmányos felsorolás alapján rögzíti a diszkrimináció fajtáit, tiltja a faj, szín, nem, nyelv, vallás, származás vagy egyéb helyzet szerinti különbségtételt, valamint sorra veszi a hátrányos megkülönböztetés lehetséges társadalmi színtereit.

Kósáné Kovács Magda utalt arra, hogy szakmai és politikai érvek, illetve nemzetközi ajánlások alapján döntöttek úgy, hogy átfogó törvényben igyekeznek érvényt szerezni a diszkrimináció tilalmának.Az ellenzéki képviselő nem fűz sok reményt ahhoz, hogy előterjesztésük az Országgyűlés napirendjére kerül. Mint mondta, ezt a maguk tisztességének kérdéseként kezelik és elsősorban jelzésnek szánják a választók, valamint Európa felé. Szavai szerint a törvényjavaslatot egy első megoldásnak tekintik, amely később kiegészítésre szorulhat.

  • Az előterjesztés alkalmas arra, hogy egy újfajta szemléletű társadalmi gyakorlat épüljön rá – véli Kósáné Kovács Magda, aki szerint a törvény önmagában nem alkalmas társadalmi feszültségek feloldására, ha nem kapcsolódik hozzá kormányzati program.

Avarkeszi Dezső képviselő sikeresnek értékelte az MSZP március végi, az ország kilenc helyén meghirdetett ingyenes jogi tanácsadási akcióját, amelyet április végén folytatnak.