Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar felvételt hirdet a tudományos doktori (Ph.D.) képzésben való részvételre

 1. Az állam- és jogtudományok területén
 2. A politikatudomány területén.

Az ELTE-ÁJK közleménye:

“Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara 2001. őszén újabb évfolyam számára indítja meg a tudományos fokozat (Ph.D.) megszerzésére felkészítő hároméves szervezett és a hároméves egyéni képzést nyújtó doktori programját az állam- és jogtudományok, valamint a politikatudomány területén.

A szervezett képzésben résztvevők nappali tagozatos hallgatói jogviszony alapján ösztöndíjban részesülhetnek. Munkaviszonyban álló személyek ösztöndíj nélkül vehetnek részt a programban. Az ösztöndíjas hallgatók tandíjat (jelenleg 5400 Ft/hó), a nem ösztöndíjas hallgatók költségtérítést ( előreláthatólag 35000 Ft/szemeszter) fizetnek. A tandíj- és költségtérítés fizetés részletes feltételeiről legkésőbb a felvételi beszélgetés során tájékoztatjuk a jelentkezőket.

A szervezett jogász doktori képzésre azok pályázhatnak, akik hazai egyetem állam- és jogtudományi karán szerzett legalább jórendű (cum laude) diplomával és egy idegen nyelvből (angol, német, orosz, francia, spanyol, nyelvek egyikéből) középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek.

A szervezett politikatudományi doktori képzésre jogász, bölcsész vagy más társadalomtudományi egyetemi diplomával és angol vagy német legalább középfokú nyelvvizsgával lehet jelentkezni.

Egyéni képzésben való részvételre a diploma megszerzését követő három év elteltével pályázhat az, akinek munkaköri feladata tudományos kérdések megoldása és tudományos tevékenységét publikációkkal tudja alátámasztani.

A pályázatot 2001. május 25-ig lehet benyújtani az ELTE ÁJK Dékáni Hivatalába. (jogi: 1053 Budapest, Egyetem-tér 1-3. Ph.D. iroda fszt. 18. tel.: 267-0820/2698 m, politikatudományi: 1053 Budapest, Egyetem-tér 1-3. Politológia Tanszék III. em. 317. tel.: 266-9503).

A pályázathoz csatolni kell:

 1. a kar Dékáni Hivatalában beszerezhető jelentkezési lapot
 2. a pályázó rövid szakmai életrajzát
 3. a leckekönyv és a diploma másolatát
 4. a nyelvtudást igazoló dokumentumok másolatát
 5. az eddigi tudományos tevékenységet igazoló dokumentumokat (publikációs lista, a kutatómunkában való részvétel értékelése, kéziratban lévő munkák jegyzéke, az elnyert díjakra, ösztöndíjakra vonatkozó iratok stb.)
 6. választott témájának rövid leírását
 7. az ELTE ÁJK valamely budapesti tanszékének fogadó nyilatkozatát
 8. a jelentkezési díj (3700 Ft) befizetését igazoló szelvényt vagy másolatát
 9. 2 db saját névre megcímzett és felbélyegzett A/5 (közepes) méretű boríték

A jelentkezők felvételéről a Felvételi Bizottság javaslata alapján a Kar Doktori Tanácsa dönt. A felvételi beszélgetésre előreláthatóan 2001. júniusában kerül sor.”