jelentette ki Majtényi László adatvédelmi biztos az önkormányzati és rendészeti bizottság előtt

Egy jogállamban örök titkok nem lehetnek – jelentette ki Majtényi László adatvédelmi biztos az önkormányzati és rendészeti bizottság előtt, csütörtöki parlamenti meghallgatásán. Ez év első negyedévében 40 százalékkal nőtt az adatvédelmi biztos által vizsgált ügyek száma az előző esztendő első három hónapjához képest.

A parlamenti támadások keresztüzébe került poszt birtokosa ezzel mintegy meg is fogalmazta a maga szakmai ars poeticáját.
Répássy Róbert fideszes képviselőnek az adatvédelmi biztosi poszt megszüntetését kapcsolatos felvetésére, Majtényi László lakonikus választ adott, mondván: minden állampolgárnak joga van arra, hogy ne tartsa indokoltnak a poszt fenntartását.

Az adatvédelmi biztos áttekintést adott az információs önrendelkezési jog érvényesüléséről, Anomáliának tartotta, hogy nincs szabályozás arra vonatkozóan: meddig lehet egy önkormányzati zárt ülés jegyzőkönyveit titokban tartani. Nincs orvoslás arra sem, ha jogellenesen rendelnek el a zárt ülést. Sajátos paradoxonként említette, hogy a közel 3200 önkormányzat által alkotott jogszabályokat előzetesen meg kellene küldeni az adatvédelmi biztosnak, de e törvényt nem tartják be az önkrományzatok. Ám ha betartanák, ombudsman talán mást se csinálhatna, mint a helyhatósági rendeleteket véleményezhetné… Az okmányirodák működéséről kifejezetten jó tapasztalatokat szerzett az adatvédelmi biztos. Megoldásra váró súlyos problémaként exponálta viszont, hogy a BM illetményszámfejtésének központosítása nyomán több tízezer személy (köztisztviselő és rendőr) bérszámfejtési adatai a PM központi számítógépére kerültek, az érintettek és a törvény kifejezett felhatalmazása nélkül. Az adatvédelmi biztos pozitív tapasztalatokat szerzett a titkos információszerzés bírósági engedélyezési gyakorlatáról, s – adatvédelmi szempontból – nem talált kivetni valót a megyei adónyomozók múködésében sem.