százmilliárdos kártérítés az első hazai auditorperben

A Postabank volt könyvvizsgáló cégei úgy tartják, hogy a szakma szabályainak megfelelően teljesítették kötelességüket. A magyar államhoz csatlakozva a felelősségük megállapítását kéri Palotás János és további három kisrészvényes is, akik beavatkozóként kívánnak részt venni a százmilliárdos kártérítésért indult első hazai auditorperben.

A százmilliárdos kártérítési ügy zárt ajtók mögött megtartott első tárgyalásán tegnap csupán az álláspontok körvonalazódása kezdődött el. A magyar állam és a Postabank több más tulajdonosa továbbra is úgy véli: a Postabank három könyvvizsgáló cége szerződésen kívül kárt okozott a tulajdonosoknak. A cégek ugyanis – a felperesek állítása szerint – 1995 és 1998 között olyan mérlegeket hagytak jóvá, amelyek nem a valóságnak megfelelően mutatták be a bank helyzetét. A keresetlevél szerint ez tette szükségessé, hogy 1997-ben és 1998-ban 170 milliárd forintot költsenek a pénzintézet megmentésére. Az összegből 100 milliárd várhatóan nem térül meg.

A Deloitte & Touche Kft. jogi képviselője nem kívánt részleteket elárulni. Annyit közölt: kérték a per megszüntetését.
Hasonlóan nyilatkozott a másik két alperes a Prudentia Kft. és az Arthur Andersen Kft. jogi képviselője is. Szerintük az ügy érdemi vizsgálatának eljárásjogi akadálya van.

Egyik alperesi képviselő sem reagált viszont arra a feltételezésre, hogy a könyvvizsgálók kétségbe vonnák az állam perlési jogosultságát az említett jogcímen – ilyen stádiumban ugyanis általában ezt szokták perjogi akadályként felhozni.

Ugyanakkor Palotás János, valamint egy cég és két magánszemély bejelentette, hogy a felperesek pernyertességének előmozdításáért szeretne beavatkozni a polgári eljárásba. Hidasi Gábor ügyvéd, jogi képviselő kérdésünkre ezt azzal indokolta, hogy a kistulajdonosokat is kár érte a bank magatartása, részben pedig a szerintük nem megfelelő auditálás miatt.

A Fővárosi Bíróság gazdasági tanácsa június 28-ára napolta el a tárgyalást. Addig a feleknek nyilatkozniuk kell egyebek közt arról, elfogadják-e a beavatkozó részvételét. Bogdán Tibor ügyvéd, az államot képviselő ügyvédi iroda vezetője közölte, amennyiben az auditorok továbbra sem terjesztik elő érdemi álláspontjukat, a felperesek kérik az ítélethozatalt a könyvvizsgálók felelősségéről.