A büntető törvénykönyv szerint egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az, aki gondatlanságból közlekedési bűncselekményt követ el. Dávid Ibolya szerint lehetnének szigorúbbak a bíróságok: “A bíróság nem használja ki azt a lehetőséget, amelyet a jogalkotó számukra előírt.” A miniszter szerint az ítéleteknek találkozniuk kell a közvélekedéssel: ” A büntetőjog iránti igények nem pusztán a jogalkotó felelősségét jelentik, hanem az állami működés minden résztvevője, így a bírák számára is feladatot szabnak. Teljesítésüknek a közvélemény által is legitimáltnak kell lenni, találkozniuk kell a társadalom érzületével. “Az igazságügy miniszter nem befolyásolhatja a bírósági ítélkezést, s mivel Császár Előd felfüggesztett börtönbüntetése másodfokon született, az ügy lezártnak tekintendő.