Versenykorlátozó jellege miatt a GSM mobilszolgáltatók nem értenek egyet azzal az Egységes Hírközlési Törvényjavaslathoz (EHT) benyújtott módosító indítvánnyal, amely teljes mértékben hatósági árassá tenné a fix telefonhálózatokból a mobil telefonhálózatokba irányuló hívásokat.

Versenykorlátozó jellege miatt a GSM mobilszolgáltatók nem értenek egyet azzal az Egységes Hírközlési Törvényjavaslathoz (EHT) benyújtott és több parlamenti bizottság által is támogatott képviselői módosító indítvánnyal, amely teljes mértékben hatósági árassá tenné a fix telefonhálózatokból a mobil telefonhálózatokba irányuló hívásokat – közölték a Pannon GSM, a Vodafone és a Westel Mobil Távközlési Rt. képviselői vasárnap Budapesten, sajtótájékoztatón.

Drozdy Győző, a Pannon GSM vezérigazgató-helyettese a három társaság nevében elmondta: a fix hálózatból a mobil hálózatokba induló hívás díja részben most is hatósági áras, mivel az illetékes miniszter határozza meg, hogy a telefonálás percdíjából mekkora rész illeti meg a fix hálózati szolgáltatót. Azt az összeget azonban most a szolgáltatók közötti verseny alapján határozzák meg a mobilos cégek, amely a percdíjból rájuk esik. A szóban forgó módosító javaslat azonban teljes egészében hatósági árassá tenné a fix hálózatból a mobil hálózatokba induló hívások percdíját.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a fix vezetékes szolgáltatókat nettó 14,85 forint illeti meg akkor, ha hálózatukból a mobil hálózatba irányuló hívást aktiválnak. A mobilszolgáltatók egy-egy ilyen híváskor percenként nettó 23,15 forint, illetve 48,15 forint közötti összeget kapnak.

Drozdy Győző aláhúzta, hogy 1994 és 1998 között hatósági áras volt a vezetékes hálózatokból a mobil hálózatokba induló hívások díja, ám 1998-ban ezt a gyakorlatot megszüntették. A piac ugyanis jobban szabályozta, s alacsonyabb szinten állapította meg a szóban forgó árat, mint a hatóság.

A három szolgáltató sérelmezi azt is, hogy kétéves előkészítés után most egy képviselői módosító indítvánnyal akarják átírni a törvényjavaslat egyik leglényegesebb passzusát: ha a parlament elfogadja a javaslatot, akkor ezt követően a fix hálózatból a mobil hálózatba irányuló hívásokat is távbeszélő szolgáltatásnak nevezik majd, s így hatósági árassá válik.

Drozdy Győző hangsúlyozta, hogy ez a változtatás nemcsak a versenyt korlátozza, hanem ellentétes az európai uniós irányelvekkel is: ez az irányelv ugyanis kimondja, hogy az a telefonhívás, amely részben vagy egészében igénybe veszi a mobilhálózatot, független a hívás irányától, mobilhívásnak tekintendő.

A cégek képviselői aláhúzták: ha az ár alacsonyabb lesz az indokoltnál, akkor a telekommunikációs infrastruktúra a források korlátozottsága miatt nem fejlődhet elég gyorsan, s hosszú távon bizonytalanná válhat a szolgáltatás minősége. Ha viszont az ár magasabb lesz az indokoltnál, akkor a fogyasztók járnak rosszul.

A hatósági árat a módosító javaslat elfogadása esetén 2001. július 1-jén vezetnék be.