A népszámlálásra irányuló jogszabályok jelenleg nem zárják ki sem a rendőröket, sem más rendvédelmi szerv tagjait a népszámlálásban számlálóbiztosként való közreműködésből, arra azonban törvényi felhatalmazás nélkül nincs joguk, hogy a népszámlálásban szervezetten és irányítottan vegyenek részt, ez ugyanis a KSH, illetőleg a jegyző hatás- és feladatkörét sérti.

A közlemény beszámol arról, hogy az adatvédelmi biztos az ORFK Köztársasági Õrezred népszámlálásban történt közreműködésével kapcsolatban folytatott vizsgálatát lezárta, és megállapítását állásfoglalásban rögzítette.

A Köztársasági Õrezrednél, a Központi Statisztikai Hivatalban, valamint az ügyben érintett egyik fővárosi kerületi önkormányzatnál folytatott helyszíni vizsgálatok alapján az ombudsman megállapította, hogy az őrezred munkatársainak tevékenysége kapcsán a személyes és a különleges adatok jogellenes felhasználására utaló tény eddig nem merült fel. Ugyanakkor adatvédelmi szempontból a kormányőrök alkalmazásával kifogásolható eljárások történtek, melyek jogsérelem veszélyét idézték fel több ezer polgár személyes adatainak védelme tekintetében.

Az adatvédelmi biztos emlékeztet arra, hogy a népszámlálásról szóló törvény, illetve a végrehajtás feladatait meghatározó kormányrendelet szerint a népszámlálás előkészítése és az adatfelvétel végrehajtása a települési önkormányzat jegyzőjének, körjegyzőjének feladata volt. Az év elején megjelent BM-utasítás az érintett önkormányzatok jegyzőinek hatáskörét jogszabálysértő módon vonta el azzal, hogy az általuk kijelölendő számlálóbiztos helyébe a “saját számlálóbiztost” állította, ezzel önmagában veszélyeztette több ezer állampolgár személyes adatainak védelméhez fűződő jogát.

A közlemény felhívja a figyelmet arra, hogy a belügyminiszteri utasítás alapján kijelölt “saját számlálóbiztosok”, például a kormányőrök esetében ez a kapcsolat szorosabb, hiszen a védett személyekről és családtagjaikról, valamint a szomszédjaikról egyéb adatok is birtokukba kerültek, így az összeírt személyes és különleges adatok mélyebb tartalmat, más értelmet is kaphattak a Köztársasági Õrezrednél.Az adatvédelmi biztos szerint a törvénynek garantálnia kell az érintettek információs jogait, ennek keretében indokolt a rendészeti szerveket távol tartani a számlálóbiztosi tevékenységtől.