“Tisztelt kollégák, kedves munkatársak, akkor folytatjuk azt, ami délelőtt elkezdődött, hiszen az Ügyészség Napján kiosztásra kerültek azok az elismerések, amelyek az elmúlt év teljesítményét honorálták. Említettem azt, a délelőtti ülésen, hogy én ebből a 130 évből eddig egyet töltöttem az ügyészi szervezet élén, és azt is mondtam, hogy – legalábbis az én szubjektív érzésem szerint – ez alatt az egy év alatt, több történt, mint egyszázharmincad része az ügyészség történetének. Ezért véltem, és vélem most is szükségesnek azt, hogy egy ilyen fórumon értékeljem az ügyészi szervezetnek az elmúlt évi teljesítményét, azokat az eseményeket, amelyek az elmúlt évben következtek be és amelyek kötődnek már az új vezetéshez.

Először is engedjék meg, hogy azt hangsúlyozzam, hogy az elmúlt év az nagyon nehéz év volt a munka szempontjából, nagyon szép év is volt, hiszen nagyon szép szakmai feladatok álltak előttünk, és nagyon szép szakmai problémákat kellet megoldani. Én személy szerint mindenkinek köszönöm az ügyészi szervezetben végzett teljesítményét, – erre utaltam már a délelőtt folyamán is – és azt gondolom, hogy a köszöneten túl sokkal kevesebb elismerést tudtunk átadni, mint ahány ember ezt megérdemelte volna. …”