Változik a Munka Törvénykönyve július 1-től, a módosítás egyebek mellett a vasárnap és a munkaszüneti napon történő munkavégzés szabályait is érinti.

A módosítás nem teszi lehetővé a vasárnapi munkavégzést ott, ahol azt eddig sem lehetett elrendelni, egyértelműbb fogalmi meghatározásokkal viszont a hétvégi munkavégzés pontosabb szabályozását segíti elő – tájékoztatták a Gazdasági Minisztérium munkajogi kodifikációs titkárságán az MTI-t.

A jelenlegi szabályok is lehetővé teszik, hogy a munkaadó munkavégzést rendeljen el vasárnapra az általánostól eltérő munkarendben foglalkoztatott dolgozók számára. Így a készenléti jellegű munkaköröknél, a több műszakos, a megszakítás nélküli munkarendben, az idénymunkánál, illetve a rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltatónál.

Vasárnapi munkavégzésnek számít az is, ha a munkáltató a jelenlegi szabályok szerint összevontan adja ki a heti pihenőnapokat, vagy a heti pihenőidőt. A módosítás ezeken a szabályokon nem változtat.

Bevezetésre kerül viszont az, hogy a vasárnapi munkavégzés szabályának alkalmazása esetén havonta legalább egy pihenőnapot vasárnap kell kiadni. Ezen túl – a több műszakos, megszakítás nélküli munkarend kivételével – ha a munkavállaló szombaton dolgozik, akkor vasárnapi munkavégzésre nem osztható be, vasárnapi munka esetén az egyik pihenőnapot szombaton kell kiadni.

A munkaszüneti napon történő rendes és rendkívüli munkavégzés díjazása között jelenleg nincs különbség. Nem határozza meg kellő pontossággal a törvény a díjazási szabályokat, ami gyakran vitákra ad alkalmat.

A módosítást követően a munkaszüneti napon rendes munkaidőben munkát végző, havidíjas munkavállaló a havi munkabérén felül a munkaszüneti napon végzett munkáért járó munkabérre is jogosult. A teljesítménybérrel vagy órabérrel foglalkoztatott dolgozóknál a munkaszüneti napon végzett munkáért járó munkabéren felül a távolléti díjat is ki kell fizetni. Ezen kívül ha a dolgozó a munkaszüneti napon rendkívüli munkát végez, e díjazáson felül 100 százalékos pótlék, vagy 50 százalékos pótlék és egy plusz pihenőnap illeti meg.