2001. évi Magyar Közlöny 66. szám június 15.

88/2001. (VI. 15.) Korm. r.
A devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról

89/2001. (VI. 15.) Korm. r.
A területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól

90/2001. (VI. 15.) Korm. r.
A 2001. évi területfejlesztési célelőirányzat régiók és megyék, valamint a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások megyék közti felosztásáról

91/2001. (VI. 15.) Korm. r.
A területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről

92/2001. (VI. 15.) Korm. r.
A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/1998. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról

93/2001. (VI. 15.) Korm. r.
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

94/2001. (VI. 15.) Korm. r.
Az agrár-felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 146/1998. (IX. 9.) Korm. rendelet módosításáról

95/2001. (VI. 15.) Korm. r.
Az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet módosításáról

96/2001. (VI. 15.) Korm. r.
Az egyes rendszeres szociális ellátásban részesülő személyek egyszeri juttatásáról

97/2001. (VI. 15.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között bizonyos borokra és szeszes italokra vonatkozó kölcsönös kereskedelmi kedvezményekről szóló levélváltás formájában megkötött megállapodás kihirdetéséről

98/2001. (VI. 15.) Korm. r.
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

42/2001. (VI. 15.) FVM r.
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

43/2001. (VI. 15.) FVM r.
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény végrehajtásáról kiadott 106/1997. (XII. 19.) FM rendelet módosításáról

15/2001. (VI. 15.) GM r.
A gépjármű-hajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 5/2000. (II. 16.) GM rendelet módosításáról

22/2001. (VI. 15.) PM r.
A Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományú tagjai részére járó egyes költségtérítésekről

23/2001. (VI. 15.) PM r.
A Vám- és Pénzügyőrség szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatairól

1054/2001. (VI. 15.) Korm. h.
Az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 2001. évi központi költségvetési támogatás felosztásáról

6/2001. (MK 66.) MNB hird.
A bankjegyek bevonásáról szóló egyes hirdetmények módosításáról

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Heves Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
2001. évi Magyar Közlöny 67. szám június 18.

44/2001. (VI. 18.) FVM r.
Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, valamint Békés megyékben az egyes agrárgazdasági célok 2001. és 2002. évi alap- és kiegészítő támogatásáról

15/2001. (VI. 18.) HM r.
A honvédségnél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 25/1992. (XI.25.) HM rendelet módosításáról

16/2001. (VI. 18.) HM r.
A honvédelmi üdültetésről

39/2001. (VI. 18.) OGY h.
A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról

40/2001. (VI. 18.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról

41/2001. (VI. 18.) OGY h.
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

42/2001. (VI. 18.) OGY h.
Az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról

43/2001. (VI. 18.) OGY h.
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

44/2001. (VI. 18.) OGY h.
A Magyar Energia Hivatal 2000. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

45/2001. (VI. 18.) OGY h.
Dr. Torgyán József mentelmi ügyében

46/2001. (VI. 18.) OGY h.
Dr. Szanyi Tibor mentelmi ügyében

47/2001. (VI. 18.) OGY h.
Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Sikátor, Veszprémvarsány községek Veszprém megyéből Győr-Moson-Sopron megyéhez csatolásáról

1992. évi XXIII. törvény
a köztisztviselők jogállásáról (egységes szerkezetben)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
2001. évi Magyar Közlöny 68. szám június 20.

99/2001. (VI. 20.) Korm. r.
A doppingellenes tevékenység szabályairól

100/2001. (VI. 20.) Korm. r.
A védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet módosításáról

101/2001. (VI. 20.) Korm. r.
A mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatásáról

102/2001. (VI. 20.) Korm. r.
Az egyetemi szintű egészségügyi informatikus alapképzési szak képesítési követelményeiről

19/2001. (VI. 20.) OM r.
A Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet módosításáról

24/2001. (VI. 20.) PM r.
A vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló 10/1996. (III. 25.) PM rendelet módosításáról

3/2001. (VI. 20.) SZCSM-PM e. r.
A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet módosításáról

1055/2001. (VI. 20.) Korm. h.
A Budapesti II. kerület, Lövőház utcai ingatlan millenniumi hasznosításához 2001. évben szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

1056/2001. (VI. 20.) Korm. h.
Az ifjúsági turizmus fejlesztésével kapcsolatos feladatokat koordináló munkabizottság létrehozásáról

Tájékoztató az Országos Munkaügyi Tanács 2001. június 1-jei üléséről

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Nógrád Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség közleménye

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye