2001. évi Magyar Közlöny 69. szám június 21.

2001: XXXVII. tv.
A tankönyvpiac rendjéről

2001: XXXVIII. tv.
A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény módosításáról

103/2001. (VI. 21.) Korm. r.
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

104/2001. (VI. 21.) Korm. r.
A vidékfejlesztési célelőirányzat felhasználásának általános szabályairól

105/2001. (VI. 21.) Korm. r.
A közszolgálati nyilvántartásról szóló 68/1993. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

106/2001. (VI. 21.) Korm. r.
A köztisztviselők tartalékállományba helyezéséről és a betöltetlen köztisztviselői állások nyilvános közzétételéről szóló 150/1998. (IX.18.) Korm. rendelet módosításáról

107/2001. (VI. 21.) Korm. r.
A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

108/2001. (VI. 21.) Korm. r.
A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 51/1993. (III.31.) Korm. rendelet módosításáról

109/2001. (VI. 21.) Korm. r.
A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről

110/2001. (VI. 21.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a Hegyeshalom-Nickelsdorf határátkelőhely területén a közös kapcsolattartási szolgálati hely létrehozásáról szóló, Győrben, 2001. május 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

1/2001. (VI. 21.) ME r.
A Miniszterelnöki Hivatal felügyelete alatt működő üdülőkben foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 2/1993. (VII. 16.) ME rendelet hatályon kívül helyezéséről

10/2001. (VI. 21.) BM r.
A közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 16/1993. (XII.14.) BM rendelet módosításáról

23/2001. (VI. 21.) EüM r.
A gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NMrendelet módosításáról

13/2001. (VI. 21.) MeHVM r.
Az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet módosításáról

14/2001. (VI. 21.) MeHVM r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló 2/1999. (VIII. 24.) MeHVM rendelet módosításáról

48/2001. (VI. 21.) OGY h.
Országgyűlési biztosok választásáról

49/2001. (VI. 21.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról

50/2001. (VI. 21.) OGY h.
Csintalan Sándor mentelmi ügyében

51/2001. (VI. 21.) OGY h.
Dr. Szabadi Béla mentelmi ügyében

52/2001. (VI. 21.) OGY h.
Dr. Torgyán József mentelmi ügyében

53/2001. (VI. 21.) OGY h.
A Magyar Távirati Iroda Rt. felügyelő bizottsága elnökének és egy tagjának megválasztásáról

21/2001. (VI. 21.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata

55/2001. (VI. 21.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről

1057/2001. (VI. 21.) Korm. h.
A közigazgatás továbbfejlesztésének 2001-2002. évekre szóló kormányzati feladattervéről

1058/2001. (VI. 21.) Korm. h.
Az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben a helyi önkormányzatokat érintő feladatokról

1059/2001. (VI. 21.) Korm. h.
A Hadigondozottak Közalapítványa létrehozásáról szóló 1116/1994. (XII. 9.) Korm. határozat módosításáról

14/2001. (VI. 21.) ME h.
Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak felmentéséről és új tagok megbízásáról

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2001. július 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye

Pályázati felhívás civil szervezetek 2002. évi költségvetési támogatásához

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek USA dollárra átszámított árfolyamairól
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2001. évi Magyar Közlöny 70. szám június 22.

2001: XXXIX tv.
A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról

111/2001. (VI. 22.) Korm r.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

56/2001. (VI. 22.) KE h.
Politikai államtitkár felmentéséről

57/2001. (VI. 22.) KE h.
Miniszter kinevezéséről

58/2001. (VI. 22.) KE h.
Határőr dandártábornok kinevezéséről

59/2001. (VI. 22.) KE h.
Egyetemi tanári tisztség alóli felmentésekről

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség közleményei

Tárgymutató a 2001. május hónapban megjelent jogszabályokról, határozatokról és közleményekről