“Az APEH tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy 2001. január 1-jétől módosult az Adózás rendjéről szóló XCI. törvény 32. § (9) bekezdése, így ebben az évben bővült azon adózói kör, amelynek részére az adóhatóság a 2000. évről folyószámla-kivonatot küld. Ebből következően folyószámla-kivonatot küldünk azoknak az adózóknak, akiknek

2000. évre késedelmi pótlékot számítottunk fel,
legalább egy adónemen hátraléka, vagy
legalább egy adónemen túlfizetése van.
A folyószámlaadatok az eddig megszokott formában jelennek meg a kivonaton, melynek előlapján (az egyéni vállalkozók, az adószámos magánszemélyek és a gazdálkodó szervezetek részére) tájékoztatást adunk az APEH-nél nyilvántartott törzsadatokról is. A törzsadatoknál az időközben bekövetkezett változás bejelentéséhez kérjük, szíveskedjenek a szükséges lépéseket megtenni.

Tekintettel arra, hogy 2000. január 1-jétől megvalósult a teljes járulékintegráció, így az 1999. évben megnyitott járuléknemek 2000. január 31-én megszűntek, és a megszüntetett járuléknemeken fennálló 2000. január 31-ei egyenlegek 2000. február 1-jei esedékességgel át lettek vezetve az új, illetve jogutód adónemekre. A megszüntetett jogelőd adónemeken megjelenő könyvelési tételek három részre tagolhatók:

a 2000. január 1-jei nyitóegyenleg,
a 2000. január 1-je és január 31-e között könyvelt bevallási és pénzforgalmi tételek,
a 2000. január 31-ei záróegyenlegek, amelyek a teljes járulékintegráció következtében átvezetésre kerültek az új, illetve jogutód adónemekre.
Az új, illetve jogutód adónemeken megjelenő könyvelési tételek két részre tagolhatók:

a jogelőd adónemekről 2000. február 1-jei esedékességgel átvezetett egyenlegek,
a 2000. év során könyvelt bevallási és pénzforgalmi tételek.
Kérjük ügyfeleinket, a folyószámla-kivonatot alaposan tanulmányozzák, egyeztessék saját nyilvántartásaikkal, és ha eltérést észlelnek, észrevételeiket (lehetőleg írásban, illetékmentesen) tegyék meg a folyószámla-kivonaton feltüntetett illetékes igazgatóságon. Ha észrevételeikről személyesen kívánják az illetékes igazgatóságot tájékoztatni, és a folyószámla-kivonaton a személyes egyeztetés időpontjára vonatkozóan telefonszám szerepel, úgy kérjük, azon a telefonszámon szíveskedjenek időpontot egyeztetni.

A folyószámla egyeztetéséhez (akár írásban, akár személyesen) adószámra vagy adóazonosító jelre hivatkozva, csatolni kell az észrevételt alátámasztó bizonylatot (bevallás, befizetés stb.).

Kérjük tisztelt ügyfeleink segítő együttműködését.”